Drive trykkluftverktøy, fylle badeleker eller blåse rent på snekkerbenken? Det er mange fordeler med å ha en kompressor på verkstedet eller garasjen. I denne guiden hjelper vi deg med å finne en kompressor som passer deg og dine verktøy.

Kompressoren er en allsidig maskin som kan brukes til en rekke oppgaver som på en eller annen måte involverer luft. Fra å drive tungt verktøy til å pumpe sykkeldekk og fylle bademadrasser. Fordi kraften ligger i kompressoren, er trykkluftdrevne, eller pneumatiske, verktøy ofte både billigere og lettere enn tilsvarende batteridrevne og nett-tilkoblede. Samtidig finnes det verktøy som fargesprøyter og blåsemunnstykker som trenger luft for å fungere.

Siden kompressorer brukes til en rekke ulike oppgaver, er de tilgjengelige i alle tenkelige størrelser og varianter. I denne guiden fokuserer vi på elektriske stempelkompressorer designet for å drive forskjellige typer trykkluftverktøy.

 

Hvordan fungerer en stempelkompressor?

Den vanligste kompressortypen er basert på prinsippet om at et stempel presser luft inn i en sylinder. Når luften har passert ventilen og stempelet kommer tilbake, lukkes ventilen slik at luften blir igjen og komprimeres. Den komprimerte luften ledes videre inn i en større tank. Prosedyren gjentas til et visst trykk er nådd og da slås motoren av. Trykket i slangen og tanken kan vanligvis leses av på to målere (manometer). 

Ved hjelp av en trykkregulator kan du kontrollere hvor mye luft som skal ut gjennom slangen og videre til verktøyet. Når luften slippes ut og trykket synker under et visst nivå, begynner motoren å jobbe igjen for å øke trykket. Stempelkompressoren kan enten være ett-trinns eller totrinns. Sistnevnte har to sylindere og komprimerer luften i to trinn. Totrinnskompressoren gir mer luft på kortere tid – til en betydelig høyere pris.

Skruekompressor – når stempelkompressoren ikke er nok

I tillegg til stempelkompressoren er det også skruekompressorer, som ofte blir aktuelle når stempelkompressoren ikke er tilstrekkelig. Skruekompressoren bruker i stedet roterende skruer for å trykke luft eller gass inn i tanken. Skruekompressorer er generelt mer stillegående og driftssikre enn stempelkompressorer, men de er også dyrere. Siden skruekompressorer ikke overopphetes like lett, er de bedre egnet for kontinuerlig bruk.

Hvilke verktøy bør du bruke?

Det første du bør vurdere når du velger en kompressor, er hva du skal bruke den til og hvilke verktøy du kommer til å bruke. Fremfor alt er det viktig å se på hvor høyt trykk verktøyene trenger og hvor høyt luftforbruket er i forhold til brukstid. Tenk på hva du trenger i dag, men også hvilke verktøy du kan tenke deg å kjøpe i fremtiden. Tross alt er en av de store fordelene med tykkluftdrevne verktøy at du kan bruke mange forskjellige verktøy med samme kompressor.

Lufttrykk måles i bar

Hvor høyt lufttrykket er i kompressortanken er oppgitt i trykkmålet bar. Det er verdt å merke seg at amerikanerne i stedet bruker måleenheten PSI (pound per kvadrattomme), og at PSI også kan vises i produkttekster og spesifikasjoner.

Det maksimale lufttrykket er forskjellig i ulike kompressorer, men er ofte et sted mellom 8–10 bar. Når lufttrykket har sunket til et visst nivå (vanligvis 2 bar under maksimumstrykket), begynner motoren å jobbe for å fylle tanken med trykkluft. De fleste trykkluftdrevne verktøy trenger et lufttrykk på 4,5 til 6,5 bar for å fungere, noe som en 8 bar-kompressor kan håndtere selv når trykket har falt. Unntaket er høytrykksverktøy som krever et høyere trykk for å fungere.

Et annet mål som er verdt å kjenne til, er kilopascal (kPa), fordi den enheten også brukes til å indikere hvor høyt lufttrykk et verktøy krever. Å konvertere kilopascal til bar og omvendt er heldigvis veldig enkelt: 100 kPa er det samme som 1 bar. Hvis det står i spesifikasjonene at et verktøy krever 600 kPa, må kompressoren derfor ha et arbeidstrykk på 6 bar.

Kompressorens arbeidstrykk er imidlertid ikke det eneste du må huske på når du skal gjøre valget ditt. Du må også ta hensyn til mengden luft per minutt og størrelsen på tanken.

Hvor mye luft trenger verktøyet?

Luftmengden som en kompressor kan levere er angitt i liter/min eller liter/sekund, alternativt luft per skudd til for eksempel dykkepistoler. Man sier ofte at kompressoren skal ha en effektiv luftmengde på 120 prosent av det verktøyet krever. En annen grunnregel er at det alltid er bedre med en for stor kompressor enn en som er for liten.

Hvor viktig kompressorens luftmengde er avhenger til en viss grad av hvordan du arbeider med verktøyet. En spikerpistol som har tid til å «trekke pusten» mellom skuddene, bruker ikke like mye luft som en slipemaskin eller drill som må jobbe kontinuerlig. Muttertrekker er et annet verktøy som forbruker mye luft per minutt, men fordi det bare brukes i noen sekunder om gangen klarer den seg på mindre luft.

Motorstyrke måles i hestekrefter

En større motor gir større luftkapasitet og oppladingskapasitet. Motorstyrken måles i hestekrefter (HP) og gjenspeiles i kompressorens luftkapasitet og øvrige ytelse.

5 ting du må huske på når du velger kompressor

1.     Luftmengde – hvor mye luft bruker verktøyene dine?

2.     Arbeidstrykk – mange verktøy er tilpasset for å fungere med et trykk på 4,5–6,5 bar

3.     Hvor stor bør tanken være? Med en større tank kan du jobbe lenger før den må fylles med ny trykkluft.

4.     Hvordan ser driftssyklusen ut? Skal kompressoren jobbe døgnet rundt eller brukes sporadisk?

5.     Hvor ren trenger luften å være? Aksepteres oljerester og vann?

Hvor stor tank trenger du?

Jo større tanken til en kompressor er, desto lengre kan trykket opprettholdes. Hvis du skal gjøre en rask jobb som å pumpe sykkelen eller løsne en enkelt mutter klarer du deg med en liten tank, men hvis du skal jobbe lenge med en spikerpistol eller en slipemaskin trenger du mer luft. Hvis du trenger en større tank en midlertidig periode, er det ofte en god løsning å koble til en mellomtank i stedet for å kjøpe en ny kompressor. Med en mellomtank kan du også unngå trykkfallet som oppstår i lange slanger hvis du trenger å jobbe langt unna kompressoren. Den største ulempen med store tanker er at de tar mye plass.

Kompressorer er tilgjengelige i forskjellige størrelser. Milwaukee M12 BI-0 er først og fremst beregnet for oppblåsing av bildekk, strandleker og annet moro.

Oljefri eller oljesmurt kompressor?

En kompressor kan enten være oljefri eller oljesmurt. Hva du skal velge avhenger av hvordan du vil bruke kompressoren. Mindre kompressorer er vanligvis alltid oljefrie mens større maskiner smøres med olje.

Oljefrie kompressorer

Oljefrie kompressorer har fordelen at de ikke risikerer å lekke olje, og at de krever mindre vedlikehold enn sine oljesmurte motsvarigheter.  De fungerer også ved lavere temperaturer. Den store ulempen med oljefrie kompressorer er at de ikke kan kjøres like hardt og at de må hvile med jevne mellomrom for ikke å slites for hardt. Mange mindre kompressorer, med tankstørrelser mindre enn 24 liter, er vanligvis oljefrie.

Oljesmurte kompressorer

Ettersom oljesmurte kompressorer smøres med olje, kan de jobbe hardere og lenger uten å slites ut. Derfor kan en oljesmurt kompressor være et godt valg hvis du skal sandblåser eller spraymaler over lengre perioder. De kan også ha en lengre levetid. Ulemper er at de krever mer vedlikehold, at du trenger å fylle på olje og at oljen er følsom for kulde. Kompressorer for profesjonell bruk er i prinsippet alltid oljesmurt.

Slik tar du vare på kompressoren

For at kompressoren skal fungere skikkelig og ikke slites ut for tidlig, er det viktig å vedlikeholde den på riktig måte. Kompressorens ulike filtre og deler må sjekkes regelmessig. Hvis du har en oljesmurt kompressor, må du sjekke oljenivået før hver start og fylle på om nødvendig.

Regelmessig vedlikehold inkluderer tømming av kompressoren for kondensert vann. Fordi det er vann i atmosfæren, er kondensert vann et biprodukt av all luftkompresjon.  Hvor mye kondensert vann som dannes avhenger blant annet av mengden vanndamp i luften, hvor mye luft som komprimeres og trykket til trykkluften. Vannet tømmes enkelt ved å åpne en tappeventil på tanken. Hvis du lar vannet bli liggende risikerer tanken å ruste. Hvis det er mye kondensert vann vil ytelsen også bli dårligere.

Det er også viktig å smøre de trykkluftdrevne verktøyene når de skal brukes, for eksempel med litt olje eller en tåkesmører.

Tåkesmører – smører verktøyets motor

Alle trykkluftdrevne verktøy krever en eller annen form for smøring. En vanlig metode er å legge en dråpe olje i verktøyets luftinntak før du begynner å jobbe. Hvis du vil at smøringen skal skje automatisk, kan du investere i en tåkesmører. Tåkesmøreren kan monteres på en vegg (ofte med vannavskiller, tåkesmører og trykkregulator i ett), monteres på slangen ved kompressoren eller plasseres foran verktøyet. Når luften passerer tåkesmøreren, trekker den med seg litt olje slik at verktøyet smøres kontinuerlig.

Hvor portabel må kompressoren være?

Når du velger kompressor, bør du som sagt utgå fra de verktøyene du skal bruke og hvordan du skal bruke dem. Men du bør også tenke på hvor portabel kompressoren bør være. Å kjøpe en underdimensjonert kompressor er aldri en god idé, men hvis du hovedsakelig skal pumpe badeleker og bildekk, finnes det et stort utvalg av mindre håndholdte kompressorer.

Gode ​​egenskaper å se etter når du skal velge kompressor

Bærehåndtak – Med et solid bærehåndtak er det lettere å transportere kompressoren.

Støttebein – Støttebeina må være stabile slik at de ikke faller.

Sugeføtter – Sugeføtter eller gummiføtter forbedrer stabiliteten til kompressoren

Hjul – Et par solide hjul gjør det lettere å flytte kompressoren.

Lydnivå

Stempelkompressorer kan lage ganske mye lyd – noen ganger opptil 100 desibel. Hvis lydvolumet er et problem (for eksempel hvis du jobber sent på kvelden eller vil være snill mot naboene), kan du sammenligne ulike modeller og finne en som arbeider mer stillegående. Det er kompressorer som markedsføres som «stille». Disse har vanligvis et lydvolum på rundt 60 dB. For å redusere lydnivået ytterligere må du bygge en lydisolert boks eller plassere kompressoren i et annet rom.

Hvor ren trenger luften å være?

Når du bruker en kompressor, kommer det alltid en liten mengde kondensert vann ut av slangen. Hvis du skal sprøytelakkere eller bruke andre verktøy som krever ren luft, fri for vanndråper, trenger du en vannavskiller på utløpsslangen. For profesjonell bruk finnes det kompressorer med innebygd kjøletørker.

Den lille kompressoren

Skal du fylle luft i bildekket eller blåse rent på verkstedet? I så fall klarer du deg fint med en mindre kompressor. Sats da på en kompressor med en tank på 5–15 liter og en luftstrøm på rundt 40–100 liter/minutt. Hvis du bruker verktøy som ikke trenger en konstant luftstrøm, for eksempel en dykkertpistol eller en muttertrekker for å skifte dekk, trenger ikke tanken å være like stor ettersom trykket har tid til å bygge seg opp mellom hvert trinn. I denne kategorien er mer eller mindre alle kompressorene oljefrie.

Den mellomstore kompressoren

Skal du jobbe med trykkluftdrevne verktøy, sprøytemale med en mindre sprøytepistol eller bruke andre verktøy som krever konstant luftstrøm? Da trenger du en litt større kompressor med en større lufttank. Se nærmere på kompressorer med en tank på 50–90 liter og en luftstrøm på 250–400 liter/minutt. I denne kategorien finnes både oljefrie og oljesmurte kompressorer.

Den store kompressoren

Kommer du til å bruke flere verktøy samtidig? I så fall trenger du en større kompressor for å være på den sikre siden. For denne jobben trenger du en stor kompressor med en tank på 90–150 liter og en luftstrøm på 500 liter/minutt avhengig av hvilke verktøy du skal kjøre.