Å vite hvilken IP-klasse noe har er nødvendig hvis du skal installere belysning eller andre elektriske produkter på for eksempel bad, garasje eller kanskje utendørs. IP-klassifiseringen er også noe du bør se på hvis du skal investere i kvalitetsbelysning.

For at man kan se hvilken beskyttelse en elektrisk artikkel har mot støv og vann, merkes de med en kapslingsklasse. IP-klassen består av bokstavene "IP" (International Protection) etterfulgt av to tall, hvor det første tallet beskriver tilgjengeligheten av strømførende deler, altså hvor beskyttet den er mot inntrengende objekter. Det andre tallet står for vannbeskyttelse.

Egenskaper for det første tallet:

0 - Ingen beskyttelse.

1 - Beskyttet mot inntrenging av faste objekter større enn 50 mm.

2 - Beskyttet mot inntrenging av faste objekter større enn 12 mm.

3 - Beskyttet mot inntrenging av faste objekter større enn 2,5 mm.

4 - Beskyttet mot inntrenging av faste objekter større enn 1 mm.

5 - Støvbeskyttet.

6 - Støvtett.

Egenskaper for det andre tallet:

0 - Ingen beskyttelse.

1 - Beskyttet mot dryppende vann.

2 - Beskyttet mot dryppende vann. Apparatet skal ikke lutes mer enn maks 15° fra normalvinkelen.

3 - Beskyttet mot sprutende vann. Maks vinkel 60°.

4 - Beskyttet mot sprutende vann fra alle vinkler.

5 - Beskyttet mot vannstråler fra en dyse.

6 - Beskyttet mot kraftig oversvømmelse av vann.

7 - Kan midlertidig senkes ned i vann uten å ta skade.

8 - Egnet for langvarig neddykking i vann, i henhold til produsentens instruksjoner.

9 - Beskyttet mot varmt vann under høyt trykk.

Eksempel:

En artikkel merket med IP 54 er: (Første tallet:) støvbeskyttet og (Andre tallet:) tåler sprutende vann fra alle vinkler.

Riktig IP-klasse for bad

Et bad er et våtrom som er delt inn i forskjellige IP-soner: sone 0 - 2. Hver IP-sone har en laveste verdi for hva som er en godkjent IP-klasse.

En lampe med IP44 er godkjent for bad og kan brukes hvor som helst unntatt rett ved dusjen eller ved badekaret. Skal lampen plasseres et stykke fra dusj eller badekar, eller høyere enn 2,25 meter, kan IP24 eller IP21 fungere. Om lampen skal plasseres i dusj eller badekar, trenger den minst IP67.

Riktig IP-klasse utendørs

Når utendørs belysning skal installeres må du tenke på hvor og hvordan den skal plasseres for å vite hvilken IP-klassifisering som kreves. Skal lamper settes opp der de er beskyttet mot regn, men likevel kanskje trenger å tåle fuktighet og dryppende vann, kan IP21 være nok. Belysning med IP23 kan brukes der den vil bli utsatt for regn, men har en større avstand enn 50 centimeter til det nærmeste horisontale eller skrå planet, for eksempel gulv, bakke eller yttertak. For belysning som installeres i bakken, kreves IP67.

Et ytterligere sikkerhetstiltak når det gjelder utendørs belysning er å installere en bærbar jordfeilbryter.

Lesetips! I vår guide "Trygg utebelysning – dette bør du tenke på" får du flere tips om hvordan du skal gå frem når du installerer belysning utendørs.

Riktig IP-klasse arbeidsbelysning

Avhengig av hvordan og hva du jobber med, kreves det selvfølgelig at du tilpasser arbeidsbelysningen din deretter. Jobber du utendørs der det er stor risiko for at belysningen kommer i kontakt med fuktighet og vann, trenger du høy beskyttelse mot nettopp dette. Tenk derfor nøye gjennom hva nettopp du trenger for å velge korrekt arbeidsbelysning med riktig IP-klassifisering.

Lesetips! I vår artikkel "Slik velger du rett arbeidslys" kan du lese flere tips om hvordan du finner belysning som passer deg og ditt arbeid!