Etter hvert som kveldene blir mørkere, ønsker flere og flere å lyse opp hjemmene og hagen sine med stemningsfull belysning. Hva sier reglene, og hvilke risikoer er forbundet med strøm, fuktighet og kulde? I denne artikkelen forteller vi deg alt du trenger å vite for å installere utebelysning.

Mange ønsker å belyse innkjørsler, busker og fasader for å skape stemning, forlenge kveldene og holde tyver unna. Ny og energieffektiv teknologi har gjort det enklere enn noen gang å komme i gang med dette. Samtidig dukker det opp mange spørsmål om sikkerhet knyttet til strøm, og om hva du kan gjøre selv. I denne artikkelen kan du lese om reglene som gjelder og få tips om hva du bør huske på når du bruker strøm utendørs. Mer informasjon finner du på Elsikkerhetsportalen om utebelysning.

Faste installasjoner skal utføres av elektroinstallasjonsfirma

Hvis den nettdrevne belysningen har et jordet støpsel, er det vanligvis greit å koble den til selv. Dersom den ikke har et støpsel, er det snakk om en fast installasjon, og da skal installasjonen utføres av et kvalifisert elektroinstallasjonsfirma. Har du ikke har en utendørs stikkontakt, er det også en fast installasjon som må utføres av en fagmann.

Belysningen skal kobles til jordede stikkontakter utendørs

Utebelysning skal kobles til jordede stikkontakter som befinner seg utendørs. Du må med andre ord ikke trekke en skjøteledning fra stuen, ut vinduet og videre til uteplassen. Det er viktig at både stikkontakter og skjøteledning er jordede.

Produktet må være konstruert for utendørs bruk

En grunnregel er at lamper og belysning som monteres utendørs, skal være beregnet for utendørs bruk. Hvor godt elektronisk utstyr er beskyttet mot fukt og støv, kan sees på IP-klassifiseringen. IP-betegnelsen består av to sifre. Det første tallet beskriver hvor beskyttet produktet er mot støv, inntrengende gjenstander og berøring. Det andre tallet beskriver hvor godt produktet er beskyttet mot vann.

Et flyttbart hageprodukt bør ha minst IP44. Dette betyr at den er beskyttet mot inntrengende faste gjenstander større enn 1 millimeter og vannsprut fra alle vinkler. Hvis produktet ikke har en IP-klasse, er det sannsynligvis ikke beregnet for utendørs bruk.

Philips utendørs-bevegelsessensor har kapslingsklasse IP54. Det betyr at den er beskyttet mot regn.

IP44 betyr ikke at det samme som vanntett

Selv om et produkt er bygget for utendørs bruk og har IP44, betyr ikke det at du kan la transformatoren stå i en dyp vannpytt når snøen smelter. Les nøye i manualen hvordan produktene skal installeres. Det er ikke uvanlig at transformatorer skal monteres på et sted som er beskyttet mot regnet, noen desimeter over bakken.

Finnes det jordfeilbrytere?

All utebelysning bør kobles til en jordfeilbryter. Fordi jordfeilbryteren slår av strømmen så snart et apparat blir strømførende, reduserer det risikoen for skade. Hvis du ikke har fast jordfeilbryter, kan du midlertidig bruke en bærbar jordfeilbryter. Det er også viktig å kontrollere funksjonen til jordfeilbryteren en gang i halvåret. For å gjøre dette, trykker du på jordfeilbryterens testknapp og ser om strømmen går.

Se etter sprekker og skader

Produkter som brukes utendørs, utsettes for påkjenninger i form av sol, vind, vann og kulde. Derfor er det spesielt viktig å sjekke utstyret jevnlig, slik at det ikke oppstår sprekker eller andre skader. Når du tar ned julelysene, kan du med fordel oppbevare dem på et tørt sted i originalemballasjen.

Oppfyller produktet grunnleggende sikkerhetskrav?

Alle elektriske produkter som selges i Europa, skal ha etikett som viser at de oppfyller sikkerhetskravene som gjelder innenfor EU. CE-merkingen innebærer at produktet har en beskyttelse mot elektrisk støt og elektrisk brann, og at det ikke kan forstyrre eller slå ut andre elektroniske produkter.