En god sirkelsag er en fryd å jobbe med. Det finnes likevel en del ting som bør tas i betraktning for å finne den riktige sirkelsagen for det spesifikke bruksområdet ditt. Feil sag til bruksområdet skaper frustrasjon og kan føre til ødelagte maskiner og materialer – noe som både blir tidskrevende og kostbart.

Sirkelsagen er et av de mest allsidige verktøyene som finnes, og kanskje det verktøyet som brukes mest etter skrutrekkeren. Selv om navnet antyder at sirkulære snitt skulle være innblandet, så er sirkelsagen kun laget for å kutte rette linjer. Og det gjør den bra. Spesielt kombinert med en styreskinne eller et parallellanlegg. I motsetning til bordsirkelsagen (som faktisk er en bordmontert sirkelsag) kan en sirkelsag brukes der den trengs, uten at du må stå på et spesielt sted i verkstedet.

Sirkelsag eller dykksag – hvilken bør du kjøpe?

Et verktøy som ofte forveksles med sirkelsagen er dykksagen (også kalt senkesag). Begge sagene er svært like hverandre ved første øyekast, men det finnes en viktig forskjell, og det er at dykksagens blad kan senkes ned i materialet ovenfra. Det gjør at du kan bruke dykksagen til å kuttet hull i en benkeplate eller kappe individuelle planker.

Men det er ikke dermed sagt at dykksagen alltid er det beste valget. En av hovedfordelene med sirkelsagen er at den ofte er lettere og mer praktisk.

Sirkelsag eller dykksag? Siden sagbladet på dykksagen kan senkes ned i materialet ovenifra, kan den brukes til å sage ut hull i benkeplater eller kappe individuelle planker. På bildet vises dykksagen Bosch GKT 18V 52 GC.

Hva skal du tenke på når du velger sirkelsag?

Når du har bestemt deg for å kjøpe en sirkelsag, må du først tenke over hva du skal bruke den til. Hvilke behov har du i dag, og hva kan du ha behov for i fremtiden?

Hvilke materialer skal du kappe?

Det finnes både rene tresirkelsager og rene metallsirkelsager. Tenk nøye gjennom hvilke materialer du ønsker kappe. Det anbefales ikke å sette et blad til metallarbeid på en sirkelsag som er beregnet for treverk, da et metallblad krever et lavere turtall enn et blad beregnet til trearbeid. Hvis du kjører metallbladet med for høyt turtall, vil bladet bli ødelagt i løpet av kort tid. Det finnes også sirkelsager hvor man kan bruke både tre- og metallblader.

Skal du sage i aluminium og andre metaller? Metallsirkelsagen Evolution EVO230 Xtreme kommer til å gjøre en bedre jobb enn en vanlig sirkelsag med metallblad.

Diameteren på sagbladet avgjør hvor dypt du kan sage

Sirkelsager finnes i ulike størrelser, og jo større sagblad en sirkelsag er utstyrt med, desto dypere kan den kutte. Sagedybden i 90 graders vinkel (når du sager rett ned uten å vinkle sagbladet) er som regel omtrent en tredjedel av diameteren på sagbladet, selv om dette kan variere noe avhengig av hvordan verktøyet er konstruert. Når du sager med sagbladet i 45 graders vinkel, reduseres sagedybden. Derfor pleier også dette målet å angis i produktspesifikasjonen. Sagedybden blir også noe redusert dersom du bruker sagen sammen med en styreskinne.

Den vanligste størrelsen på sagbladet er 165 millimeter, noe som gir en sagedybde på cirka 65 millimeter. En av grunnene til at sagbladet på 165 millimeter er så populært, er at det kan håndtere vanlige bygningsmaterialer samtidig som sagen ikke trenger å være så stor og tung. De største sirkelsagene vi selger på Staypro har sagblad som nærmer seg 300 millimeter, men med disse dimensjonene begynner sagene å bli vanskelige å håndtere.

De største sirkelsagene vi selger på Staypro har sagblad som nærmer seg 300 millimeter, men med disse dimensjonene begynner sagene å bli vanskelige å håndtere.

Ikke velg en sirkelsag som er tyngre enn hva du har behov for

Vekten på sirkelsagen er en faktor som du absolutt bør ta med i beregningen når du skal ta et valg. Hvis du kun skal kutte ett eller to snitt, så spiller ikke vekten noen særlig stor rolle. Men om du skal jobbe med sagen over lengre tid, så vil hver kilo utgjøre en forskjell. Hvis du skal kutte sponplater, konstruksjonskryssfiner, gjerdebord, gipsplater og tynne benkeplater, kan en sirkelsag med en sagedybde på 30–40 millimeter være det beste valget.

Viktig å velge riktig sagblad

Når du velger sagblad til sirkelsagen din, er det viktig å velge et blad som har riktig størrelse, samt at det er beregnet for sirkelsager. På grunn av rotasjonsretningen har tennene på sagbladet en positiv tannretning. Det betyr at tennene er lent fremover.

En annen faktor som skiller de ulike sagbladene er antallet tenner. Et sagblad med få tenner kutter gjennom materialet raskere, mens et blad med flere tenner gir et finere kutt. Et sagblad med 24 tenner jobber raskt og effektivt når du skal kappe lekter og annet rammemateriale, men dersom du skal sage i mer ømfintlige materialer som sponplater og laminat, bør du velge et blad med flere tenner.

Batteri eller ledning?

Sirkelsager kan enten være batteridrevne eller plugges i en stikkontakt. Tidligere var det strømdrevne sirkelsager som regjerte, men batteriene blir bare bedre og bedre, og i dag velger de fleste kundene våre batteridrevne maskiner. Hva du bør velge kommer helt an på hvor og hvordan du skal jobbe med sagen. Når det gjelder prestasjonsevne, finnes det batteridrevne maskiner som kan måle seg med de kraftigste strømdrevne maskinene, men da til en betydelig høyere pris.

For å forstå hvor sterk en sirkelsag er, må du kjenne til noen begreper. Disse er spenning, strømstyrke og effekt. 

Volt (V) – Volt er betegnelsen på spenningen som sendes inn i verktøyet. Jo høyere spenning, desto høyere effekt. 

Ampere (A) – Ampere er betegnelsen på elektrisk strømstyrke. Amperetimer (Ah) er betegnelsen på hvor stor "drivstofftanken" i batteriet ditt er. 

Watt (W) – Watt er en måleenhet for elektrisk effekt. Watt-tallet får du ved å gange strømstyrken med spenningen. 

Hvor kraftig bør maskinen være?

Det er enkelt å sammenligne motoren til én sirkelsag med en annen. En kraftigere motor roterer sagbladet raskere, noe som gir et høyere turtall. Jo høyere turtall, desto mer effektiv saging og dermed bedre kontroll over sagsnittet ditt. Altså: Kraft gir mer kontroll og en økt evne til å sage gjennom hardere eller tykkere materialer på en optimal måte. Turtallet angis i omdreininger/minutt.

Sirkelsagens ulike deler

Kontaktsperre

Så og si alle sirkelsager har en sikkerhetsfunksjon som innebærer at du må trykke inn to knapper samtidig for at verktøyet skal starte.

Grep

Det er viktig at sirkelsagen har et gripevennlig håndtak, slik at du kan jobbe med kontrollerte bevegelser og høy presisjon. Grepet er ofte belagt med gummi for å redusere vibrasjoner.

Batteriindikator

Dersom du kjøper en batteridrevet sirkelsag, er det en fordel om det finnes en tydelig batteriindikator som viser hvor mye strøm som gjenstår.

Støvsugertilkobling

Det blir fort mye støv og sagspon når du jobber med en sirkelsag. Ved å koble på en ekstern støvsuger kan du fange det opp før det spres rundt i rommet.

Spindellås

En spindellås gjør at du kan bytte sagbladet raskere, ved hjelp av en tilhørende nøkkel.

Belysning

Innebygget lys gjør at du ser bedre når du sager.

Bladbeskytter

Bladbeskytteren skal være konstruert slik at den sklir av når du sager og dekker bladet når du ikke bruker det.

Dybdeskala

Sirkelsager er vanligvis utstyrt med en dybdeskala som indikerer hvor dypt sagen kutter.

Vinkelinnstilling

Viser vinkelen på sagbladet.

Støvblåser

Støvblåseren holder kuttsporet rent, slik at du enkelt ser kuttsporet når du sager.

Bunnplate

Bunnplaten sørger for at sagen er vinkelrett, og skal selvfølgelig være helt flat.

Parallellanlegg

Tilbehør som hjelper deg å lage rette snitt når du kutter. Kan vanligvis plasseres på begge sider av sagbladet.

Hvilke tilbehør vil du trenge?

I ni av ti tilfeller vil man ha behov for å koble til ulike tilbehør på en sirkelsag. Det kan for eksempel være støvavsug, styreskinne eller et parallellanlegg. Siden ikke alle tilbehør passer til alle maskiner, kan det være lurt å tenke over hva du kan ha behov for i fremtiden allerede når du skal velge sirkelsagen. Har du behov for å kunne bruke sagen sammen med for eksempel en styreskinne? Da er kanskje en maskin som er kompatibel med en styreskinne det riktige valget allerede nå. Det vil spare deg for både penger og krefter på sikt.

Styreskinnen hjelper deg å sage rett

Styreskinnen er et uerstattelig tilbehør når du skal kappe eller kløyve med høy presisjon. Styreskinnen ligner på en stor linjal som du plasserer oppå det du skal sage. Sirkelsagen plasseres i et spor på oversiden av skinnen, slik at den kan bevege seg fritt framover og bakover. Siden sagbladet kutter helt inntil kanten på skinnen, kan du se nøyaktig hvor snittet vil havne.

Styreskinnene finnes i ulike lengder, fra noen desimeter til flere meter, og kan kobles sammen ved behov. Det vil si at det ofte er bedre å kjøpe to kortere styreskinner enn én lang, som er vanskelig å håndtere.

Sag inn i splintbeskyttelsen for perfekt tilpasning

En viktig del av styreskinnen er splintbeskyttelsen. Splintbeskyttelsen er en gummlist som løper langs skinnen. Første gang du bruker skinnen, sager du av splintbeskyttelsen slik at den havner i en eksakt linje med sagbladet. Splintbeskyttelsen må ses på som en forbruksvare, og det kan være nødvendig å bytte den ut i blant, for eksempel dersom du bytter til et tynnere sagblad. Ellers er det stor fare for at det vil fly spon ut av glippen som oppstår mellom splintbeskyttelsen og sagbladet.

Hvilken styreskinne passer til sirkelsagen min?

Hvis du kommer til å bruke sirkelsagen din sammen med en styreskinne, er det noen ting du bør tenke på når du velger sirkelsag. Mange av de enklere sirkelsagene er overhode ikke kompatible med styreskinner – andre er kun kompatible med styreskinner fra én eller kun noen få produsenter. Som eksempel kan sirkelsagene fra Bosch brukes sammen med styreskinner fra Festool. Sagene fra Milwaukee kan brukes sammen med styreskinner fra mange produsenter, men ikke alle. Det at sirkelsagen passer inn i sporet på styreskinnen er heller ingen garanti for at sagbladet vil ligge rett i forhold til kanten på skinnen. Det tryggeste er derfor å alltid kjøpe en styreskinne fra samme produsent som sirkelsagen.

Dersom sirkelsagen din ikke er tilpasset for bruk sammen med en styreskinne, finnes det også universalskinner. Disse fungerer vanligvis på den måten av du spenner sirkelsagen fast på en fot, som deretter monteres på en skinne. Det kreves ofte litt justering for at det skal fungere optimalt, men det er et godt alternativ til å kjøpe en ny sirkelsag.

Parallellanlegget fungerer som en guide som du fører langs ytterkanten på materialet for å få et rett kutt. 

Tips til terrassebyggingen

Skal du bygge terrasse i sommer? De aller fleste gjør det unødvendig vanskelig for seg selv når de måler og kapper hvert bord i kapp- og gjærsagen. Spar i stedet utstikkerne til slutt, marker en rett linje med en snor og kapp alt med sirkelsagen i én omgang!

Parallellanlegg

Styreskinnen er et utrolig godt hjelpemiddel når du skal kappe og kløyve, men dersom du skal kløyve en planke eller plate svært nært en rett kant, kan du også bruke et parallellanlegg. Parallellanlegget settes inn i et spor på sirkelsagen og festes i ønsket posisjon med en skrue. Anlegget fungerer deretter som en guide, som du fører langs ytterkanten på materialet for å få et rett kutt. Normalt er det mulig å montere parallellanlegget på begge sider av sagbladet, avhengig av bruksområde og kuttbredde.

Parallellanlegget er praktisk og enkelt å bruke, men mangler litt av den presisjonen som en styreskinne gir. Det er først og fremst på starten og slutten det er vanskelig å få et rett kutt, siden du ikke får så mye hjelp fra anlegget og lett kan havne litt skjevt med sagen. Du blir også begrenset av lengden på parallellanlegget, som ofte er 15–20 cm. Et parallellanlegg følger som regel med når du kjøpe en sirkelsag, men kan også kjøpes separat.

Støvsugere

Det blir mye spon og støv når du bruker en sirkelsag. Hvis du vil redusere oppryddingsarbeidet når jobben er gjort, kan det være lurt å koble på en støvpose eller en grovstøvsuger. Siden det ikke finnes noen standard når det gjelder støvsugertilkoblinger, må du som regel velge en støvsuger fra samme produsent som sirkelsagen. Alternativet er å lage egne overganger ved hjelp av trinnadaptere.

Vært obs på tilbakekast

En av de største risikoene når du jobber med en sirkelsag, er at du får et såkalt tilbakekast (også kalt kickback, rekyl eller tilbakeslag). Tilbakekastet oppstår når det kuttede materialet henger seg fast i bladet, noe som fører til at sagen kastes tilbake mot deg med stor kraft. Det første steget for å unngå skader er å vite hva som fører til rekylen, og å følge instruksjonene i bruksanvisningen. Du bør huske på å alltid bruke et skarpt sagblad, å holde sagen med to hender og å sørge for at materialet ligger rett og stabilt på underlaget. Du skal selvfølgelig også alltid bruke vernebriller og hørselvern, samt unngå å stå rett bak sagen.

Sirkelsagens ordliste

Synes du det er vanskelig å tyde produktspesifikasjonene? I denne ordlisten forklarer vi de vanligste begrepene som brukes i forbindelse til sirkelsagen.

Ampere (A) – Ampere er betegnelsen på elektrisk strømstyrke. Amperetimer (Ah) er betegnelsen på hvor stor «drivstofftanken» i batteriet ditt er. 

Tilbakekast – Når det sagede materialet henger seg fast i bladet, slik at sagen kastes bakover med stor kraft. Kalles også for kickback, tilbakeslag eller rekyl.

Batteriindikator – Funksjon som viser når du må lade batteriet.

Batteriindikator – Viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet.

Belysning – Innebygget lys gjør at du ser bedre når du sager.

Bunnplate – Bunnplaten sørger for at sagen er vinkelrett.

Støvblåser – Funksjon som blåser kuttsporet rent, slik at du skal kunne se det bedre mens du jobber.

Støvsugertilkobling – Tilkobling som lar deg koble på en støvpose eller grovstøvsuger for å samle opp spon eller støv.

Bladbeskytter – Beskyttelse som sklir av sagbladet når du sager og dekker bladet når du ikke bruker det.

Kløyvekniv – Enkelt sirkelsager er montert med en kløyvekniv som holder det kuttede materialet separert, for å unngå at sagbladet hekter seg fast.

Børsteløs motor – Kompakt og energieffektiv motor som ikke benytter kullbørster. I dag er nesten alle verktøy børsteløse.

Kontaktsperre – Sikkerhetsfunksjon som innebærer at du må trykke inn to knapper samtidig for at verktøyet skal starte.

LED-belysning – Innebygget LED-lys som gjør det enklere å jobbe i mørke miljøer.

Motorbrems – Funksjon som får sirkelsagen til å stoppe når du slipper avtrekkeren.

Parallellanlegg – Tilbehør som hjelper deg å lage rette snitt når du kutter i materialer.

Spindellås – En spindellås gjør at du kan bytte sagbladet raskere, ved hjelp av en tilhørende nøkkel.

Splintbeskyttelse – Gummilist på styreskinnen som sages av første gang du bruker den.

Styreskinne – Tilbehør som hjelper deg å kutte rette snitt med høy presisjon. Styreskinner finnes i ulike lengder, fra noen desimeter til flere meter.

Sagedybde – Den maksimale sagedybden angis i millimeter i ulike vinkler, vanligvis i 90° og 45°.

Sagehastighet – Hvor raskt sagen kutter gjennom et materiale. Angis i meter/sekund og kan benyttes for å sammenligne ulike sirkelsager.

Dykksag – Sirkelsag som kan senkes med i materialet ovenifra. Også kalt senkesag.

Turtall – Sagbladets turtall måles i omdreininger/minutt.  Jo høyere turtall, desto mer effektiv saging.

Turtallsvelger – På enkelte sirkelsager kan du justere turtallet avhengig av hva du skal sage.

Volt (V) – Volt er betegnelsen på spenningen som sendes inn i verktøyet. Jo høyere spenning, desto høyere effekt. 

Watt (W) – Watt er en måleenhet for elektrisk effekt. Watt-tallet får du ved å gange strømstyrken med spenningen.