Støv er en usynlig fiende på mange arbeidsplasser. Bosch Professional er klar over dette og har utviklet støvløsninger som ikke bare beskytter helsen din, men også forlenger levetiden på verktøyene dine. I denne artikkelen forteller Bosch støvekspert Sofie Rejler Arvidson hvordan det fungerer!

I dagens arbeidsmiljø er støvkontroll ikke bare et spørsmål om renslighet, men en avgjørende faktor for arbeidernes helse og sikkerhet. Bosch Professional står i frontlinjen for å tilby avanserte løsninger som ikke bare beskytter personene på arbeidsplassen, men også forlenger levetiden på verktøy og utstyr.

– Støvkontroll er avgjørende for både arbeidernes helse og for å oppfylle lovbestemte regler og forskrifter. Mange ser på støv som en uunngåelig del av jobben, men det trenger ikke å være slik. Ved å håndtere støvet på riktig måte kan vi skape et sunnere arbeidsmiljø og redusere risikoen for langsiktige helseproblemer, forklarer Sofie Rejler Arvidson, støvekspert på Bosch Professional.

Fjerner skadelige støvpartikler direkte ved kilden

Den beste måten å håndtere støv på er å ikke slippe det ut i luften. Derfor er Bosch Professionals støvløsninger designet for å passe med dine elektriske verktøy og fange støvet der det oppstår. Ved å fjerne skadelige støvpartikler direkte ved kilden, kan brukeren puste lett og jobbe komfortabelt hele dagen.

– I tillegg er Bosch Professionals støvløsninger skreddersydd for å oppfylle strenge helse- og sikkerhetsforskrifter, med sertifiseringer tydelig merket for enkel regeloverholdelse. Dette understreker vårt engasjement for sikkerhet og overholdelse av gjeldende standarder, sier Sofie.

Den beste måten å håndtere støv på er å ikke slippe det ut i luften. Derfor er Bosch Professionals støvløsninger designet for å passe godt med dine elektriske verktøy og fange støvet der det oppstår.

Beskytter verktøy og tilbehør

En annen viktig aspekt ved Bosch Professionals teknologi er dens evne til å beskytte verktøy og tilbehør fra støvets skadelige innvirkning.

– Støvet kan trenge inn i verktøyene og akselerere slitasje og aldring. Våre støvløsninger fungerer som en beskyttelsesbarriere, som ikke bare forlenger verktøyenes levetid, men også forbedrer deres ytelse over tid, sier Sofie.

Tilpassede løsninger for spesifikke arbeidsoppgaver

Blant de skadelige støvtypene som Bosch Professional tar hånd om finnes silikastøv, treverkstøv, gipsstøv og asbeststøv – hver og en med sine spesifikke risikonivåer og helseproblemer.

Firmaets støvløsninger er spesielt designet for ulike bruksområder som boring, meisling, kapping og sliping for effektivt å minimere risikoen for disse skadelige støvtypene.

– Ved boring i betong, stein eller murstein bruker man våre støvavsugstilsetninger for å sømløst koble til verktøyet og minimere risikoen for silikastøv. Ved meisling fanger våre løsninger støvet ved meislingspunktet og beskytter arbeidsområdet. For kapping og sliping tilbyr vi effektive støvavsugstilsetninger for å redusere luftbårent støv og beskytte arbeideren.

4 grunner til å ta kontroll over støvet

Støv finnes overalt, og likevel vet vi ikke mye om det. Mange fagarbeidere ser det som "en del av jobben", men så trenger det ikke å være. Støvkontroll er viktig både for din helse og for å overholde gjeldende lover og forskrifter. Og det er enklere enn noen gang med Bosch Professional.

Hold deg frisk

Ved å fjerne skadelige støvpartikler på arbeidsplassen, sørger Bosch Professionals støvløsninger for at du kan puste lett og jobbe komfortabelt hele dagen.

Beskytt verktøyene

Støvet trenger inn i verktøyene dine og akselererer slitasje og aldring. Bosch Professionals støvløsninger beskytter verktøyene fra støv slik at de får lengre levetid og bedre ytelse.

Beskytt tilbehøret

Støvet kan tette tilbehøret og slite det ut raskt. Spar tid og penger. Når du bruker støvkontroll, holder tilbehøret enda lengre.

Oppnå kravene

Våre støvløsninger opprettholder kravene til helse- og sikkerhetsforskriftene, og sertifiseringene er tydelig merket – Å holde reglene blir enkelt for deg.

Tips fra eksperten: Slik håndterer du støvet

Effektiv støvkontroll er nøkkelen til et sikkert og produktivt arbeidsmiljø. Sofie Rejler Arvidson deler sine tips om hvordan Bosch støvløsninger kan lette ulike arbeidsmomenter.

Betong og stein

- Utforsk sikkerheten og effektiviteten til våre støvavsugstilsetninger for betongboring, -meisling, -kapping og -sliping! Arbeid med betong eller andre mineralmaterialer som murstein eller stein genererer betydelige mengder silikastøv. For å beskytte helsen din har vi designet støvavsugstilsetninger som passer godt til verktøyene dine og minimerer støvspredningen. Eksempler her er utsugstilbehørene i GDE-serien som brukes direkte på veggen, eller innsatsstøvsugeren som påføres direkte på borehammeren.

Tre

- Håndtering av tre skaper betydelig støv, og selv om treverkstøv ikke er like farlig som silikastøv, kan det fortsatt føre til helseproblemer over tid. Våre treslipere er skreddersydd for å minimere støvspredning og fungerer godt med våre støvadaptere og støvsugere. Med funksjoner som innebygd støvutløp og direkte støvavsug ved kilden, kan du jobbe effektivt uten avbrudd. Her har vi for eksempel støvutløp eller en Click & Clean-tilkobling for de fleste av våre slipere og sager.

Gips

- Selv om gipsplater kan virke harmløse sammenlignet med silikastøv, kan det fine, kalklignende støvet forårsake vedvarende irritasjoner over tid. Våre gipsslipere er designet for å minimere støvspredning og er klare til å jobbe sammen med våre kraftige støvsugere. Med plug-and-play-funksjon, ergonomisk design og effektiv støvoppsamling ved slipningspunktet, er våre gipsslipere det optimale valget for et støvfritt arbeidsmiljø. Tilbehøret er også viktig for å minimere støvutslippet, for eksempel slipenettet M480 er et tilbehør som både slipper og renser – perfekt for jobber over hodet med giraffsliperen.

Med funksjoner som innebygd støvutløp og direkte støvavsug ved kilden, kan du jobbe effektivt uten avbrudd.

Støvtyper

Noen støvtyper er mer helseskadelige enn andre. Ingen av dem er bra for kroppen. Så lenge det bores, kappes, sages, slipes, pusses med sandpapir eller rives på byggeplassen, kan du regne med luftbårent støv og alle helsefarene som følger med.

Silikastøv

Kommer fra: Silikastøv genereres ved håndtering av materialer som betong, sement, murstein, mørtel, fliser, sandstein, grus, kalkstein, marmor med mer.

Innånding av silikastøv kan føre til alvorlige og langsiktige helseproblemer. Silikose, eller steinlunge, er en fryktet konsekvens hvor arrvev dannes i lungene, noe som kan resultere i pustevansker og nedsatt lungefunksjon. I tillegg øker risikoen for lungekreft, tuberkulose, nyresykdommer og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Risikonivå: Medium–Høy

Treverkstøv

Kommer fra: Bartrær, løvtrær, MDF, kryssfiner mm.

Helseproblemer: Langvarig eksponering for treverkstøv kan føre til en rekke helseproblemer, inkludert irritasjon i øyne og hud, samt pustevansker. Noen løvtrær har også vist sammenheng med nesekreft. Tre er sjelden helt rent og kan inneholde kjemikalier, harpiks, plantevernmidler, maling, lim, lakk mm., spesielt ved renoveringsarbeider. Eldre tre kan også inneholde muggsporer.

Risikonivå: Medium–Høy.

Gipsstøv

Kommer fra: Gipsplater, puss mm.

Helseproblemer: Puss- eller gipsstøv er harmløse for huden, men det kan irritere øyne, nese, hals og munn. Uten støvbeskyttelse kan langvarig eksponering ha negativ innvirkning på lunger og andre organer.

Risikonivå: Lav

Asbeststøv

Kommer fra: Finnes i eldre bygninger før 1990-tallet, før bruk av asbest ble forbudt. Vinylfliser, takplater, sementtakduker mm.

Helseproblemer: Lavt nivå av eksponering kan være nok til å forårsake mesoteliom (lungehinnekreft). Langvarig eksponering kan forårsake sykdommer som asbestose (arrvev i lungene), lungekreft, tykktarmskreft mm.

Risikonivå: Høy.

Asbest kan finnes i eldre bygninger før 1990-tallet, for eksempel i vinylfliser, takplater og sementtakduker.