Bensindrevne motorsager er betydelig kraftigere og kan felle store trær uten problemer, men skal du kappe greiner hjemme på tomten holder det faktisk med en batteridrevet motorsag, som både er mer stillegående og snillere mot miljøet.

Man bruker kun bensindrevne motorsager til skogbruk ettersom omfattende felling av store trær krever mye kraft og høy ytelse, og her kan ikke de batteridrevne motorsagene måle seg med de bensindrevne. Hvis du er skogeier og planlegger å hogge trær, eller har tenkt å jobbe med trefelling profesjonelt, er det helt nødvendig med en bensindrevet motorsag.

Med tanke på hvor stor kraft motorsager har, er trefelling et arbeid som krever erfaring og kunnskap. Hvert år skjer det hundrevis av ulykker under skogsarbeid, med mer eller mindre alvorlige konsekvenser. Det er mindre risiko for alvorlige ulykker hvis du kun skal pusle med smågreiner på tomten, men du bør fortsatt håndtere verktøyet med respekt og forsiktighet.

Hvis du planlegger å felle større trær, eller bruke motorsagen utenfor tomten din, så anbefaler vi at du går på et kurs hvor du lærer alt fra håndtering av motorsagen til hvordan du planlegger og forbereder hver arbeidsoppgave. Du lærer deg å felle trærne til den siden du vil, og hvordan du går frem hvis du støter på ulike problemer som kan oppstå.

Effektiv trefelling

For en effektiv trefelling er det viktig å felle i riktig retning. Noen ganger er det vanskelig å avgjøre hvilken vei den naturlige fallretningen er, og til dette kan du bruke et lodd. Avhengig av hvor stort treet er, kan du felle det i en annen retning, men dette krever mer arbeid og er mindre trygt. Før selve fellingen sager du først et såkalt «styreskjær» på den siden som du vil at treet skal falle. Når du deretter sager av stammen fra den andre siden, faller treet over styreskjæret.

Ordentlig verneutstyr

Når du sager, er det viktig med ordentlig verneutstyr, og her bør man gå ut fra de samme reglene som gjelder for yrkesutøvere. Jo mer omfattende trefelling du skal i gang med, og jo kraftigere motorsag du håndterer, desto bedre beskyttet må du være. Støvler eller arbeidssko med stålhette, vernebukser som bremser kjedet øyeblikkelig ved kontakt, hjelm, hørselsvern, visir og arbeidshansker brukes regelmessig av skogsarbeidere i tjeneste.

Sagens sverd

Alle motorsager har et sverd som omsluttes av et passe stramt kuttkjede. Sverdet er gjerne lengre jo større diameteren på stammen som skal sages er. Til enkle jobber med smågrener er en motorsag med kort sverd lettere å håndtere. Både bensindrevne og batteridrevne motorsager krever kjedeolje for å redusere friksjonen og unngå overoppheting av kjedet. Denne oljen er spesielt utviklet for kjedet og må ikke forveksles med totaktsoljen til bensintanken.

Fordeler og ulemper med en batteridrevet motorsag

De batteridrevne motorsagene bør håndteres med forsiktighet, selv om risikoen for alvorlige skader er mindre. For lette arbeidsoppgaver med kvister og grener eller felling av mindre trær er disse motorsagene mer håndterbare ettersom de som regel er mindre og enklere. Det gjør det mulig selv for personer med begrenset fysiske krefter å utføre arbeid med motorsagen.

Du slipper avgasser, noe som er bedre både for de nærmeste omgivelsene dine og miljøet generelt. Lydnivået fra den elektriske motoren er dessuten betydelig lavere enn hos de bensindrevne sagene. Elektriske motorer er generelt sett enklere å reparere enn bensinmotorer som også krever mer vedlikehold. De er mer pålitelige og varer som regel lenger.

Når det gjelder prislappen, er de batteridrevne motorsagene som regel billigere, selv om de dyrere variantene kan overstige prisen til en enklere bensindrevet motorsag. Ta med i regnestykket at de batteridrevne motorsagene krever mindre vedlikehold og service, og dessuten er billigere i drift ettersom du slipper utgifter til bensin.

En åpenbar ulempe med de batteridrevne motorsagene er at de ikke oppnår samme kraft og ytelse. Tenk derfor nøye gjennom hva du skal bruke motorsagen til før du kjøper.

Fordeler og ulemper med en bensindrevet motorsag

Hvis du planlegger å felle store trær med tykke stammer, trenger du en bensindrevet motorsag for at det skal være mulig. I dag finnes det også små og lett håndterbare bensindrevne motorsager tilpasset for hjemmebruk, men som fortsatt genererer mer styrke og dreiemoment enn en batteridrevet.

Bensindrevne motorsager trenger regelmessig service og mer vedlikehold enn en batteridrevet. De fleste motorsager drives av en totaktsmotor som krever oljeblandet bensin i tanken. Dette innebærer ekstraarbeid med å blande drivstoff sammenlignet med den batteridrevne motorsagen som du enkelt lader opp når den går tom for strøm.

Andre ulemper med bensindrevne motorsager er at de er dyrere i drift – både når det gjelder service, vedlikehold og i bensinkostnader. De er ofte tyngre og vanskeligere å få i gang, noe som krever større fysiske krefter og sterkere klyper. Ut fra et miljøperspektiv er bensindrevne motorsager klart underlegne ettersom de genererer forurensende gasser fra forbrenningen.