Bordsirkelsagen er et effektivt og allsidig verktøy om den brukes på riktig måte. I denne artikkelen gir vi deg åtte tips som gjør at du kan bruke bordsirkelsagen din sikrere, smartere og mer effektivt. 

Bordsirkelsagen, som også kalles splittesagen, er et allsidig verktøy som gir deg muligheten til å kappe og splitte med stor nøyaktighet. Har du nettopp kjøpt din første bordsirkelsag? Her har du åtte tips som hjelper deg i gang, og som hjelper deg med å oppnå bedre resultater med bordsirkelsagen din. 

Les bruksanvisningen 

Mange kaster bruksanvisningen fordi de tror at det er enklere å "lære gjennom bruk", men dette er en feil når det gjelder avanserte verktøy som en bordsirkelsag. Ved hjelp av bruksanvisningen lærer du å justere maskinen slik at den skal fungere optimalt, samt hvordan du bruker maskinen på en sikker måte. Hvis du har mistet bruksanvisningen til maskinen din, finner du den som regel på produsentens nettside. 

Sørg for å ha det rent og ryddig rundt deg 

En av de største fordelene med bordsirkelsagen er at den kan kappe lange planker og kutte plater. Men for at du skal kunne jobbe effektivt, sikkert og kontrollert, trenger du litt armslag. Du kan ikke utnytte kapasiteten og jobbe med større materialer dersom bordsirkelsagen står plassert inne i et hjørne. Avhengig av hva slags materiale du skal jobbe med, kan du ha behov for noen meter både foran og bak sagen. Ved å holde det rent og ryddig rundt deg er det også mindre sjanse for ulykker. 

Det er ikke bare sagen som skal få plass i verkstedet. Avhengig av hvilket materiale du skal sage, kan det hende du trenger flere meter både foran og bak sagen.

Sjekk at alt er rett 

Spesialiteten til bordsirkelsagen er å lage rette og rene kutt. Men å oppnå et godt resultat forutsetter at sagen er riktig innstilt, samt at alle delene som skal være vinkelrette faktisk er det. Løper bladet helt parallelt med anlegget? Er vinkelen riktig? Er det enkelt å justere vinkelanlegget? En sag med skjeve deler vil ikke bare gi et dårligere snitt. Den er også en potensiell sikkerhetsrisiko, siden materialet kan møte ujevn motstand eller komme i klem mellom bladet og anlegget. Les bruksanvisningen og gjør nødvendige justeringer med jevne mellomrom. 

Velg riktig blad til jobben 

Bladet er en av de viktigste delene på en bordsirkelsag. Universalbladet, som følger med den nye sagen din, fungerer bra til det meste. Men i enkelte tilfeller finnes det andre spesialblader som gjør en bedre jobb. Antall tenner er én viktig faktor. Et blad med få tenner river seg raskt gjennom materialet, mens et blad med flere tenner gir et renere snitt. Det finnes også blader som er beregnet for ulike typer materialer, hvor tennene inneholder ulike mengder herdet stål. 

Les også: Slik velger du riktig blad til bordsirkelsagen din 

Valg av sagblad har stor betydning for det ferdige resultatet. Et blad med få tenner river raskere gjennom materialet, men et blad med flere tenner gir et finere kutt.

Riktig høyde på sagbladet 

En av de vanligste feilene som blir gjort er at man jobber med bladet for høyt innstilt. Dette fører til at kun noen få av bladets tenner treffer materialet. Du skal i stedet justere sagbladet slik at maksimalt én tann synes over materialet. Da får sagbladet jobbet effektivt med flere tenner, og du reduserer risikoen for ulykker. 

Bruk riktig tilbehør 

Det kreves kunnskap og erfaring for å få mest mulig ut av en bordsirkelsag – men det er også nødvendig med riktig utstyr. Skyvestokken – en spesialdesignet pinne som du bruker til å skyve frem materialet – er kun ett av produktene som er utviklet for å gjøre bruken sikrere, mer effektiv og mer allsidig. Skyveblokk, ulike typer jigger, utskiftbare vinkelanlegg, bordforlengere, rullebukker, vinkelmålere … listen kan forsette i det uendelige!  

Les mer i artikkelen vår "Tilbehørene som gjør sirkelsagen din bedre". 

Skyveren er et av de viktigste tilbehørene til bordsirkelsagen din, designet for å skyve materialet fremover samtidig som det holdes mot bordet.

Sag i omganger 

Det at bordsirkelsagen din har en maksimal sagehøyde på 80 millimeter, betyr ikke at du skal kappe en lekte på 80 x 80 i én omgang. Det gjelder spesielt dersom du jobber med harde tresorter og har en motor på 1600 watt. Hvis sagen beveger seg tregt gjennom materialet, er det bedre å kutte i flere omganger og heve bladet litt for hver omgang. I tillegg til at sagen din kommer til å holde lenger, kan du også jobber på en sikrere måte! 

Bruk støtter og bukker 

Det er viktig at du har kontroll over bevegelsene dine og måten du jobber på for å få et godt resultat, og for å kunne jobbe på en sikker måte. En av risikoene som oppstår når du jobber med lange materialer, er at de svikter eller tipper når det forlater bordet, noe som innebærer at du må bruke mye energi på å holde det mot bordflaten samtidig som du skyver det fremover. I enkelte tilfeller vil det være mulig å forlenge bordflaten ved å for eksempel bruke en bordforlenger. Andre ganger vil det være behov for å bruke et ekstra bord eller bukker. Rullebukken er et godt alternativ, siden den lar deg rulle materialet fremover uten at det oppstår friksjon.