En forutsetning for at du skal kunne bore fine hull med en drill eller skrutrekker er at du bruker riktig bor. I denne guiden går vi gjennom de vanligste borene og de viktigste tingene du bør tenke på.

Å bore hull er en hel vitenskap. I tillegg til å velge riktig maskin til formålet, må du ta hensyn til faktorer som dreiemoment, hastighet, vinkel, dimensjon og materiale. Du må også velge riktig bor. Mye kan løses med et universalbor, men hvis du borer mye, vil du sette pris på fordelene med å velge et bor som er skreddersydd til oppgaven.

Borets forskjellige deler

En vanlig bor består av fire deler: spiss, innsats, spiral og skaft.

Borhode

Hvilken spiss boret har, avhenger av materialet det skal brukes til. Bor med skarpere borhoder brukes vanligvis til mykere materialer som tre. Bor med flatere borhoder brukes til hardere materialer som metall og betong.

Spiral

Spiralens oppgave er å transportere vekk materialet.

Skjær

De skarpe ytterkantene av spiralen kalles skjær. Et bor kan ha ett eller flere skjær, avhengig av hvordan det er designet.

Skaft

Skaftets utforming forteller deg hvilken maskin du kan bruke boret i. For eksempel er det et bor med en sekskantet brakett for skrutrekkere, et glatt bor for en justerbar chuck og et bor med en SDS-brakett for bruk sammen med en hammerdrill .

Riktig bor til riktig materiale

De fire vanligste typene bor er trebor, metallbor, betongbor og universalbor. I tillegg til disse er det mange undergrupper og mer spesialiserte bor som er skreddersydd for visse forhold eller oppgaver.

Trebor

Hvis du skal bore i tre, kan du faktisk bruke et hvilket som helst bor, men du får best resultaten hvis du bruker et trebor. Treboret, eller trespiralboret som det også kalles, er lett å kjenne igjen på sin skarpe spiss. Denne skarpe spissen har til oppgave å sentrere boret, mens de skarpe innsatsene jobber seg inn i materialet. Samtidig jobber borets spiral med å transportere flis ut av hullet.

I tillegg til trespiralboret finnes det et bor som bare kalles et spiralbor. Dette boret har en spesiell spiralgang som transporterer ut materialet på en mer effektiv måte. Det finnes også et spiralbor med gjenget spiral som hjelper til med å skyve boret inn i treet.

En annen variant er senterboret som brukes til å lage større hull i tre. Senterboret kalles også flatbor og er gjenkjennelig ved sitt spadeaktige design.

Metallbor

Du kan bruke et metallbor til å bore i tre. Men du bør aldri bruke et trebor i metall. Bor tilpasset metall er laget av høyhastighetsstål (HSS). I motsetning til treboret som har en skarp spiss i midten, dannes spissen av metallboret av de to eller fire skjærene.

Fordi forskjellige metaller har forskjellige hardheter, kan det være behov for spesielle bor for hardere metaller. For boring i rustfritt stål kan det for eksempel være lurt å velge et bor med koboltlegering. De som jobber mye med metall kan velge et bor med titanlegering for å øke holdbarheten til skjæret. Spissen av boret har også en innvirkning på resultatet. En skarpere spiss gir et mer aggressivt bor som jobber seg raskere inn i materialet. Vinkelen på spissen er gitt i grader, for eksempel 118 grader eller 135 grader.

Stein- og betongbor

Bor beregnet for stein og betong er forsterket med et hardere metall i spissen, noe som betyr at boret ikke slites under tunge belastninger. Uansett om boret er forsterket med en diamantspiss, wolframkarbid eller et annet hardt materiale, sies det vanligvis at boret er hardmetallbelagt eller at det er et HM-bor. For å redusere risikoen for at boret blir ødelagt eller knekker, består resten av boret av et mykere metall.

Universalbor

Universalboret er, som navnet antyder, et bor som kan brukes til flere forskjellige materialer. Dette gjøres ved å kombinere den harde spissen fra betongboret med de skarpe skjærene fra treboret. Med et universalbor kan du bore i stort sett alle materialer, som tre, metall, betong, keramikk, fliser og plast. Men det betyr ikke at et universalbor erstatter behovet for spesialiserte bor.

SDS bor – en spesiell brakett for hammerdrill

Hvis du skal bore i en hard betongvegg, kommer du ikke veldig langt uten hammerdrill. Siden hammerdrillen roterer og slår samtidig, kan den bore i hardere materiale enn en slagdrill, men dette krever spesielle bor. Boret som brukes i en hammerdrill kalles et SDS-bor og har spor på skaftet (SDS - Slotted Drive System). Sporene lar boret bevege seg frem og tilbake i chucken mens det roterer. Det finnes to forskjellige varianter av braketten: SDS+ som kan betraktes som en standard brakett og SDS Max for større bor.