Velg riktig kamera

Det finnes svært mange forskjellige typer varmekameraer siden behovet varierer mye for forskjellige bruksområder og ulike bransjer. Det er et par kriterier som er viktige for å kunne velge riktig kamera. Disse er kort oppsummert:

 • Termisk sensitivitet: Den termiske sensitiviteten er et mål på hvor små temperaturforskjeller kameraet kan oppdage. Jo lavere verdi, desto høyere sensitivitet, noe som gir skarpere termografiske bilder.
 • Oppløsning: Akkurat som med et digitalkamera måles oppløsningen på sensoren i piksler. Hver piksel er et målepunkt, noe som betyr at jo flere piksler du har på kameraets sensor, desto flere "målepunkter" får du i bildet.
 • Måleområde: Dette angir innenfor hvilket temperaturområde man måler. I byggapplikasjoner pleier dette ikke å spille noen større rolle, men ved måling mot varme objekter er det viktig å ligge innenfor riktig måleområde.

For å vite hvilket kamera du skal velge for akkurat ditt behov, trenger du å stille deg et par spørsmål for å vite med sikkerhet at kameraet du velger er egnet for de termograferingene du skal utføre:

 • Hvordan tenker jeg å bruke kameraet, vil jeg måle temperaturer eller vil jeg se temperaturforskjeller der temperaturen i seg selv ikke er av viktighet?
 • Skal kameraet brukes til jakt/friluft?
 • Hvor store avstander kommer jeg hovedsakelig til å jobbe på samt hvor stort er objektet jeg ønsker å termografere?
 • Finnes det risiko eller sikkerhetsbegrensninger for hvor nært du kan komme et objekt for å utføre termograferingen?
 • Kreves det dokumentasjon på gjennomført termografering?

Ved å svare på disse spørsmålene vet vi enkelt hvilken type kamera du trenger.

Viktig å vite for å måle riktig

 Det er et par variabler eller innstillinger på termokameraet som er av høyeste viktighet for å kunne gjennomføre en korrekt måling. Disse er kort oppsummert:

 • Emissivitet (ε) – Dette er et mål på et materials evne til å absorbere og avgi (strålings-)energi.
 • Tilsynelatende reflektert temperatur (T) – Dette målet brukes for å beregne omkringliggende temperaturer som påvirker målingen.
 • Avstand til punkt (DTS) – Avstanden til det ønskede måleobjektet.
 • Termisk finjustering (TF) – Bestemmer mellom hvilket spekter av temperaturer kameraet skal se etter, hvis dette ikke stilles inn, vil du se den laveste til høyeste temperaturen i hele bildet.

Termokameraer kan grovt deles inn i fem kategorier:

 • Drone
 • Termokamera Mobil
 • Generell Inspeksjon
 • Jakt/friluft
 • Bygg & Installasjon
 • Industri & Høyspenning

Termokamera Mobil / Drone

Indikerer at du kan kjøpe et termokamera som er kompatibelt med din iPhone eller Android-enhet som tilkobles via ladningsinngangen på mobilen din, deretter laster du ned appen via play/store for å kunne bruke termokameraet ditt, det finnes også en mobil med innebygd termokamera fra CAT. Dette kameraet er begrenset til å gjøre enkle indikasjoner for fuktighet, se over kuldebroer osv. Dette er et flott kamera for deg med et behov for å med den nyeste teknologien kunne se over skjulte termografiske feil i hjemmet og til en viss grad på arbeidsplassen.

Dronen brukes til å termografere hus, tak, heissjakter, skogbranner, åkermarker, jakt, friluft. Dronens evne til å termografere fra ellers umulige steder er til enorm fordel.

Generell inspeksjon

Indikerer at du kjøper et termokamera som måler temperatur og presenterer temperaturer i Celsius eller Fahrenheit, har en lavere oppløsning, og det er ikke behov for å måle på større avstander enn 1–3 meter, visst krav på dokumentasjon (avstanden avhenger av objektets størrelse). Disse brukes også innen helsevesenet for å se for eksempel betennelser.

Jakt/friluft Jakt/friluft

Indikerer at vi ikke er interessert i temperaturer i tall, men bare ønsker å se om det finnes varmere eller kaldere områder i et radiometrisk bilde, prisklassen bestemmes av hvor store avstander du kan detektere varmestråling på samt hvilke ekstra funksjoner som minnekortspor osv. Vi har et bredt utvalg av termokameraer for jakten.

Bygg & Installasjon

Indikerer at du ønsker å kunne termografere både store og små objekter med god oppløsning for å få et så detaljert bilde som mulig, stiller større krav til at du er kompetent innen termografering og vet hvilke variabler vi tar hensyn til for å gjøre en korrekt måling. Her kan vi måle alt fra kontakter og ledninger til store motorer.

Industri & Høyspenning

Her finner vi de dyreste og mest avanserte kameraene, disse er beregnet for yrkespersoner innen termografering med gode kunnskaper innen feltet. Her finner vi kameraer som kan arbeide på store avstander 1–20 meter og likevel se på små objekter som skjøter i høyspenningskabler og koblingsanlegg som krever store sikkerhetsavstander.

Vanlige misforståelser om termografi & termokameraer

Termokameraer kan ikke se gjennom ting, du kan se varmestråling som har varmet opp det objektet du ser på med termokameraet ditt, men aldri gjennom. Hvis du leker med tanken at en person står på den andre siden av en gipsvegg, og du holder kameraet mot denne og ser, da vil du ikke kunne se personen bak gipsveggen. Hvis personen derimot står og lener seg mot gipsveggen og varmer den opp gjennom direktekontakt eller strålet varme, da vil du kunne se dette.

Et termokamera kan måle feil, det er av største viktighet å forstå og korrigere innstillingene for termokameraet, verdien du får på skjermen er en tolket verdi basert på Emissivitet, T, TF, og DTS.