Snekkermaskiner gjør snekkerarbeidet betydelig enklere og gir deg muligheten til å bruke mer tid på å jobbe med detaljer og det som er morsomt! Å stå og slipe eller sage for hånd hele dagen sliter på kroppen, og hvis du skal lage flere ting trenger du maskiner for at arbeidet skal bli verdt slitet.

Hobbysnekkeren har alltid drillen og båndsliperen innenfor rekkevidde. Andre maskiner er ikke like vanlig hjemme, men på tresløyden fikk du sikkert prøve en tredreier eller en båndsag. Her gir vi deg en idé om hvilke maskiner som forenkler arbeidet og prosjektplanene dine.

De vanligste snekkermaskinene

  • Båndslipemaskinen fungerer med et sandpapir som plasseres over to roterende hjul. Når maskinen startes, begynner hjulene å rotere, og du legger den vannrett mot den overflaten du vil slipe. Sandpapirets rotasjon gjør at du får en høy effekt i slipingen og kan slipe store overflater raskt og med relativt lav arbeidsbelastning. Vær nøye med å jobbe ergonomisk og bruk maske så du ikke puster inn trestøvet.
  • Båndsager finnes i mange ulike størrelser og kan brukes for detaljer på mindre tregjenstander og ved kapping av større stokker og tømmer. Den består av et båndsagblad som er lagt opp på hjul. Det finnes både stående og liggende båndsager, og sistnevnte brukes ofte på større sagverk.
  • Boremaskiner og driller har i utgangspunktet ingen begrensning i størrelse, men fungerer alltid ut fra de samme prinsippene. En boremaskin som er vanlig å finne hos hobbysnekkeren er slagboren, som utenom å rotere også pulserer aksialt, dvs. slår mot overflaten. Det forsterker effekten, og boret kan dermed penetrere hardere materialer. Selve borestålet i en boremaskin er som regel spiralformet, noe som gjør at det transporterer spon bort fra hullet. En stasjonær boremaskin gir bedre stabilitet og er å foretrekke når du vil være sikker på at du borer loddrett.
  • Sirkelsag er et nyttig verktøy for deg som skal kappe flere stykker i samme lengde. Det finnes to forskjellige typer sirkelsager, justersag og kløyvesag. Kløyvesagen har et bord, og du kan selv stille inn sagbladet i den høyden du ønsker. Stativet som støtter gjør at du enkelt kan kappe planker til den bredden du ønsker.
  • Avretter- og tykkelseshøvler befrir deg fra evig manuell høvling, og du får raskt frem en jevn og glatt overflate. Men høvlene har to helt forskjellige funksjoner og skal dermed ikke forveksles med hverandre. Avretterhøvelen er lukket og trematerialet mates inn maskinelt, mens det mates inn manuelt når høvelen er åpen. Begge maskinene har en kutter som utfører selve høvlingen. Det er et roterende verktøy med kniver som også brukes i fresemaskiner.
  • Fresemaskiner har et skjærende verktøy som kan bøyes i ulike vinkler. Deretter forflytter du arbeidsstykket mot et raskt roterende verktøy som skjærer ut den delen du ønsker. En freser kan f.eks. brukes når du vil lage en ny vinkel over kanten på en planke. Fresemaskinene kan deles opp i horisontale og vertikale, og under disse kategoriene finnes det mange forskjellige fresemaskiner med ulike spesifikke funksjoner.
  • Dreiemaskin er en annen maskin for å skjære ut former fra et arbeidsstykke. Du fester stykket mellom en drivende skive og en ambolt. Når gjenstanden du ønsker å dreie roterer i høy hastighet, fører du et dreiestål mot overflaten som gir en skjærende effekt på grunn av rotasjonen. Dreiestålet kommer i mange ulike størrelser og modeller for at du skal kunne forme gjenstanden som du vil.

Hvilke kombinasjonsmaskiner finnes det?

Med en kombinasjonsmaskin kan du i prinsippet få all grunnleggende bearbeiding av tre i en eneste maskin. De mest utviklede kombimaskinene fungerer som fem snekkermaskiner i én. Den inkluderer avretterhøvel, tykkelseshøvel, sirkelsag, boremaskin og fresemaskin. De enklere kombimaskinene består av to eller tre funksjoner, f.eks. sag og bordfreser.

Hvilke snekkermaskiner er nødvendige?

Hvilket arbeid bruker du lengst tid på og hvilket synes du er mest kjedelig? Å kappe, høvle og slipe hundrevis av planker krever maskiner. Det handler ikke bare om tid, men også om å unngå belastningsskader som kan bli en risiko etter lange, monotone arbeidsøkter.

Avhengig av hva du jobber med, trenger du maskiner som egner seg godt for akkurat ditt prosjekt. Med en kombinasjonsmaskin og noen håndverktøy slipper du å gruble mer og kan jobbe effektivt gjennom hele prosessen. To maskiner som du nesten aldri klarer deg uten er boremaskin og båndsliper, og disse finner du hjemme hos de fleste hobbysnekkere.

Med riktig verktøy og maskiner kan du gjør deg uavhengig fra byggefirmaer og gjøre byggeplanene dine til virkelighet, eller lage dine egne drømmemøbler på egenhånd. Med tålmodighet, riktig verktøy og en positiv innstilling kommer du til å nå langt, og for hvert prosjekt du gjennomfører samler du nye verdifulle ferdigheter!