Om det skulle begynne å brenne, er brannslukningsapparatet din beste venn. Det finnes ulike typer apparat for ulike typer branner, så her er det viktig at du har kunnskap om hvilket brannslukkingsapparat som egner seg best i ulike situasjon og miljøer, slik at du får stopp på brannen raskest mulig.

Brannklasser

I klasseangivelsen angis hvilke typer branner slukkeren egner seg for. Dette angis med bokstavene A, B, C & D. Hver bokstav illustrerer type brann (ref: www.tryggogsikker.no)

A-klassen illustrerer branner i faste organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler og lignende.

B-klassen illustrerer væskebranner som i bensin, olje, lakk, maling og lignende.

C-klassen illustrerer gassbranner som i propan, metan og butan.

I tillegg til dette finnes det en D-klasse som omfatter branner i metaller. D-branner omfattes ikke av EN 3 standarden.

E-klassen er utgått, men stod den gang for egnethet mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 volt. I dag merkes alle apparater med varseltekst ”kan benyttes mot branner i elektriske anlegg”. Det er opp til produsenten å angi egnethet for bruk mot elektriske anlegg (Se apparatets frontetikett for informasjon vedrørende din håndslokker)

Grunnleggende kunnskap om brannslukking med brannslukkere

Du har sannsynligvis allerede lært deg det viktigst om brannslukking, samt hvordan du håndterer et brannslukningsapparat, men det er alltid bra å repetere:

  • Forsøk aldri å slukke en brann med vann når det brenner i matfett eller olje!
  • Kontroller brannslukningsapparatet med jevne mellomrom, som at slangen er intakt og ikke har tørket ut, at manometeret er grønt og at tetningen finnes.
  • Et brukt brannslukningsapparat må lades før du kan bruke det igjen, uansett hvor mye eller hvor lite du har sprayet.
  • Forsikre deg om at du enkelt kan bære og håndtere brannslukkeren. Det er bedre å ha to mindre, enn en stor!
  • Ikke sikt opp mot flammene, men mot bunnen av bålet.

Hvilke typer finnes og for hvilken type brand skal de brukes?

Pulverslukker

Pulverslukkeren er i dag det vanligste brannslukningsapparatet i husholdninger og anbefales til hjemmebruk, i huset, bilen eller båten. Når det brukes riktig, kan det slukke de fleste branner som oppstår i hjemmet. Den har høy slukkingskapasitet og fungerer slik at den først stjeler en stor del av brannens varmeenergi og bryter deretter ned den til damp som konkurrerer med oksygenet.

Pulver leder ikke strøm og er derfor trygt å bruke når du slukker elektronikk som brenner. Den har også et lavt frysepunkt og kan stå utendørs, selv på vinteren.

En ulempe med pulver er at det blir skittent, og det er vanskelig å vaske av. I miljøer med skjøre eller verdifulle gjenstander er en skumslukker derfor å foretrekke.

Normalt er den anbefalte størrelsen på en pulverslukker 6 kg og oppover, men i mindre rom som i bilen eller båten er det ofte nok med 2 kg.

Pullversläckare housegard brandsläckare

Skumslukker

Skumslukkere består hovedsakelig av vann, noe som gjør det enkelt å rengjøre etter slukking. Skummet kveler ilden ved å legge seg som et teppe over flammene, som forhindrer tilførsel av oksygen. Dette fungerer bra med væskebranner eller faste organiske materialer.

I motsetning til pulver kan skum lede strøm. Ved elektronikkbranner bør du derfor ikke bruke skumslukkere. Du bør også unngå skumslukkere for branner i visse alkoholer, om ikke de inneholder et spesielt alkoholbestandig skum.

Skumslukkere bør oppbevares innendørs større deler av året, da de er følsomme for frost.

Skumsläckare kväver elden

Vannslukker

Vannslukkere er relativt ineffektive for å slukke en brann med flammer, men de fungerer bra for å stoppe glør.

Om det brenner i væsker som f.eks bensin, har vann dårlig slokkingseffekt. Du skal heller aldri prøve å slukke branner med vann i for eksempel matlaging av fett eller oljer. Risikoen er stor for at flammene sprer seg og den brennende oljen spruter i alle retninger og kanter.

Når du bruker vann som slukningsmiddel er det best å bruke en vannslange med relativt ubegrenset tilførsel av vann. Ved å bløte ned så mye du kan rundt flammene, gjør du det vanskeligere for brannen å spre seg.

Husk at vannslukkere og vannslanger fryser i minusgrader og de må derfor oppbevares innendørs eller oppvarmet.

Karbondioksidslukker

Karbondioksidslukkere fungerer ved at slukningsmidlet fortrenger oksygenet og kveler brannen. Dette etterlater ingen spor eller skader på materialer og fører ikke strøm. Disse slukningsapparatene er godt egnet til å slukke væskerbranner i for eksempel oljer, og kan derfor brukes i kjøkkenmiljøer.

Merk at karbondioksidslukkere har kort rekkevidde, og du må derfor stå tett ved flammene for å kunne kvele brannen. Med dette i bakhodet er det viktig å bruke hansker som beskyttelse under bruk.

Generelt sett kan karbondioksidslukkere sies å være ineffektive når det gjelder å slukke store branner. De har lav slukkingskapasitet og fungerer derfor best på begrensede områder, som f.eks. i en gryte.

Under vindfulle forhold anbefales de heller ikke fordi slukningsmidlet lett forsvinner i vinden.

Halonslukkere

Halonslukkere arbeider med omtrent samme prinsipp som karbondioksid, men forskjellen er at de har en betydelig høyere slokkekapasitet og lengre rekkevidde. Om det brenner i eksempelvis motorer eller elektronikk er dette slukkemidlet ekstremt effektivt.

Halonet sprøytes ut i flytende form og når derfor et lengre område. Ved kontakt med ild forgasser halonet og trenger inn i rom som er vanskelig å nå, og skaper beskyttelse mot antennelse.

Ettersom halon har en negativ innvirkning på ozonlaget og skaper store miljøproblemer, har det vært forbudt å bruke midlet etter år 2000.

Sprayslukker

En sprayslukker er et praktisk alternativ som kan oppbevares på kjøkkenet, i bilen eller i verktøykassen. FireStoppers variant som vi selger på Staypro kan slukke branner i tre, tekstiler og brennbare væsker, men er også tilpasset til frityrbranner. Det kan lett bli kaos på kjøkkenet, så den er god å ha med andre ord. Den slukker A-, B- og C-brann.

Släckspray från FireStopper.

Ikke glem brannteppet

Et godt supplement til brannslukningsapparatet er brannteppet. Dette kan brukes til å kvele mindre branner eller forhindre at en brann sprer seg. Oppbevar det slik at du enkelt har tilgang til det om du det skulle begynne å brenne!

Brannteppe fra Total.

Staypro finner du flere forskjellige typer brannslukningsapparater for forskjellige bruksområder.