For å få mest mulig ut av sirkelsagen din, og for å bruke den på en trygg måte, er det noen ting du bør vite. I denne artikkelen går vi gjennom de vanligste nybegynnerfeilene – slik at du slipper å gjøre dem.

Sirkelsagen, eller håndsirkelsagen som den også kalles, er et allsidig og effektivt verktøy som kan kappe og kløyve med høy presisjon. I motsetning til bordsirkelsagen (som egentlig er en bordmontert sirkelsag) er den enkel å ta med seg og bruke akkurat der du trenger den.

Rekyl – et ord du bør kjenne til

Det at du kan bruke sirkelsagen i mange ulike situasjoner, fører også til enkelte risikoer. En av de vanligste årsakene til personskader er tilbakekast, som kan oppstå når sagbladet henger seg fast i materialet (man pleier å si at materialet klyper sagbladet). På grunn av rotasjonsretningen til bladet vil hele verktøyet hoppe tilbake mot deg med stor kraft. Det kan føre til at du får deg en kraftig smell av sagen, eller at du skader deg på det roterende sagbladet. Risikoen for tilbakekast kan heldigvis reduseres ved å holde sagen i et fast grep med begge hengene, og ved å sørge for at du jobber under de beste forutsetningene.

11 vanlige nybegynnerfeil som du bør unngå når du bruker en sirkelsag

1. Du står rett bak sagen

En av de største risikoene når du jobber med en sirkelsag, er rekylen som oppstår når treverket klyper sagbladet. Ved å følge rådene i denne artikkelen, og ved å holde sagen i et fast grep med to hender, kan du redusere risikoen for rekyler. Men det er også lurt å ta et skritt til siden når du jobber, og å ikke stå direkte i sagelinjen.

2. Sagbladet er for dypt innstilt

Platen skal jo sages av, så hvorfor ikke bare senke sagbladet så langt som mulig og kjøre på? Svaret er at bladet jobber mer effektivt når flere tenner har kontakt med materialet. For maksimal kutteffekt skal omtrent én hel tann synes på undersiden av materialet. Dette gjelder for alle roterende sageverktøy.

3. Du fjerner bladbeskytteren

Å binde opp, spenne fast eller fjerne bladbeskytteren for å jobbe raskere er ikke en god idé. Beskytteren er der av en grunn, og den skal alltid falle tilbake over bladet når sagen ikke er i bruk.

4. Sagen får ikke rotere før kontakt

En annen vanlig nybegynnerfeil er at man lar tennene på bladet komme i kontakt med materialet før sagbladet roterer ordentlig. Dette er spesielt vanlig når man har stoppet sagen og skal fortsette på samme snitt. Det er bedre å føre sagen noen millimeter tilbake, slik at bladet får rotere fritt. Som i mange av de andre punktene på denne listen, kan feil føre til både farlig rekyl og et dårligere kutt.

5. Du løfter sagen før bladet har stoppet

Det høres kanskje ikke så farlig ut å løfte bort sagen mens bladet fremdeles roterer (og det er klart at man ønsker å spare noen dyrebare sekunder), men det er ikke uten risiko. Dersom du skulle være uheldig og vinkle bladet feil når du løfter det, kan det sette seg fast i materialet og føre til et plutselig tilbakekast eller gi et dårligere kutt.

6. Du har ikke kontroll på ledningen

Hvis du har en sirkelsag med ledning, er det viktig at du vet hvor den befinner seg, samt hvordan den beveger seg når du sager gjennom materialet. Du vil ikke at sagen skal henge seg fast eller endre retning midt i kuttet kun fordi ledningen er for kort, eller har surret seg inn i grovstøvsugeren.

En sirkelsag på flukt er best å unngå. Heldigvis er det mye du kan gjøre for å jobbe kontrollert og sikker.

7. Du bærer sirkelsagen med fingeren på trigger-knappen

Å bære sirkelsagen med en finger på gassen høres kanskje ut som en god idé (man vil jo alltid være klar!), men sett fra et sikkerhetssynspunkt er det fryktelig dumt, da du kan starte sagen ved et uhell dersom du skulle snuble eller lignende.

8. Utilstrekkelig eller feil støtte av materialet

For at du skal kunne sage gjennom et materiale, må sagbladet være dypere enn materialet du sager i. For å unngå å sage rett ned i arbeidsbordet må du altså løfte opp materialet eller plassere et støttemateriale som du kan sage i under. Samtidig er det viktig at materialet holdes fast og ligger stabilt, uten å svikte så mye at det klyper i sagbladet. Plasser støtte på begge sider og så nært sagelinjen som mulig.

9. Du setter fra deg sagen med bladet vendt nedover

Den korrekte måten er å sette sagen på siden eller opp ned når du ikke bruker den. Hvis du setter den ned på bladbeskytteren, finnes det alltid en risiko for at beskyttelsen ikke sitter som den skal. Dersom bladet da skulle begynne å rotere, vil sagen kunne bevege seg og fly i alle retninger.

10. Du sager uten verneutstyr

Når du jobber med sirkelsagen, skal du bruke åndedrettsvern, hørselvern og vernebriller. Men du skal ta av deg arbeidshanskene, siden det er en risiko for at hansken kan hekte seg fast i bladet og dra hånden inn i stedet for å beskytte den.

11. Du bruker sløve, skadede eller feil sagblader

Da sirkelsagen din var ny, fikk du sikkert med et skikkelig godt allround-blad. Men etterhvert som bladet slites og utsettes for påkjenninger, vil den skape en overdreven friksjon, noe som kan føre til at bladet setter seg fast og forårsaker rekyler. Når du bytter bladet, er det viktig å montere det riktig, og å velge riktig blad til det materialet du skal sage i.