Det finnes like mange sager som måter å sage på, og hvis du vet hvilken du skal bruke til hvilket formål sparer du ikke bare mye tid, men får dessuten et resultat som du blir fornøyd med. Velg riktig sag og jobb trygt og effektivt med byggeprosjektet ditt eller renoveringen. Her beskriver vi noen av de vanligste sagene og hva som skiller dem fra hverandre.

Ulike typer sager

De fleste sager er laget for å kappe eller skjære i tre, men det finnes også baufiler som du bruker til metallmaterialer. For å dele opp sagene i kategorier, kan vi begynne med å skille håndsager fra de elektriske eller motordrevne.

I skogsindustrien eller på store byggeplasser er de elektriske og motordrevne sagene en nødvendighet for å oppnå høy produktivitet, mens finsnekkeren ofte bruker håndsag for å ha bedre kontroll på trevirket.

Det første verktøyet man ofte tenker på når man hører ordet sag er en klassisk håndsag. Den velger du når du vil kappe plater, plank og lister. En annen vanlig sag er buesagen, som er godt tilpasset for å sage av større grener.

Som regel er de mindre og mer fintannede sagene å foretrekke ved saging i tynnere og mer sensitivt tremateriale, som japansagen, som gir deg rene og jevne snitt. Hvis du skal sage et større hull rundt et eksisterende boret hull kan du bruke en stikksag. Den minner om en håndsag, men har en smal og spiss form som gjør at du enkelt kan komme inn i mindre hull for å sage. Den er også nyttig å bruke når du sager avrundede former.

Gjærsagen er nyttig når du skal kappe lister eller tynnere trevirke i spesifikke vinkler. Jo grovere sag og kraftigere tenner, desto større kraft får du når du sager. Det kommer først og fremst an på hvor slipte tennene er, og for å få maksimal effekt fra sagen er det også viktig å bruke riktig teknikk.

Noen sager har flere håndtak og er såkalte tomannssager. Noen eksempler er stokksagen og som er å foretrekke når du sager opp stokker og tømmer. Disse kraftige sagene er per i dag stort sett erstattet av motorsager og elektriske sager som sparer mye tid og energi.

Hvilken sag skal jeg velge?

  • Terrassebord sager du enklest med en elektrisk sirkelsag. Det er den overlegent raskeste måten å jobbe på, og ved korrekt bruk får du rette og fine kanter. Hvis du ikke har en sirkelsag, kan du bruke en håndsag for det samme gode resultatet. Det tar lengre tid og kan være slitsomt, så vær nøye med teknikken og prøv å slappe av når du sager. Noen foretrekker en stikksag når de sager planker til terrassegulvet for å få jevnere og finere kanter uten at det løsner fliser.
  • er et trefibermateriale med middels høy tetthet som egner seg når man for eksempel lager kjøkkenskap eller høyttalerkasser. Det går veldig fint å kappe disse med en sirkelsag eller bordsag, men ha i bakhodet at fibertre sliter på tennene til sagbladet, så det kan måtte byttes ut etter flittig saging av MDF.
  • eller kan kappes med en vanlig håndsag. Du kan også ha god nytte av en sirkelsag eller bordsag når du skal sage rette snitt. En fordel med disse er at du enkelt kan stille inn antall grader når du vil sage vinkler. For mindre oppgaver med gulvet, som avrundede hjørner eller andre små detaljer, kommer også stikksagen til nytte.
  • skal sages i presise vinkler for deretter å kappes til i hjørnene. Her anbefaler vi en gjærsag og en stikksag til den siste oppgaven med å fjerne overflødig tre. Du kan t.o.m. gjøre de siste små justeringene med en vanlig kniv.
  • sages med baufil som har annerledes tenner, tilpasset metall. Du kan bytte ut sagbladet og bruke ulike grovheter og blader for spesifikke metallobjekter. Vær nøye med å spenne fast sagbladet i riktig retning ettersom du vil sage med kraften bort fra kroppen. Et sagblad vendt i feil retning sager i motsatt retning.
  • Trær felles i utgangspunktet alltid med en motorsag som brukes flittig innenfor skogsindustrien. Mindre trær og grener på tomten kan kuttes med en buesag.

Når du sager, er teknikken det viktigste, uansett hvilken sag du bruker eller hvilket materiale du sager i. Å ta i helt fra tærne og tvinge sagen ned i treet fører ofte til dårlige resultater med sprekker eller fliser. Et jevnt trykk og en jevn rytme lar sagtennene gjøre jobben, og det sliter ikke like mye på ryggen og skuldrene når du sager.