Når du skal velge materiale til taket ditt, er det viktig å vite hvilken helling det har. Bruk vår enkle nettbaserte kalkulator for å regne ut takhellingen.

Slik fungerer vår takhellingkalkulator

Skriv inn takets høyde og lengde. Klikk deretter på "Regn ut".

Velg enhet:

Takets helling βTakets øverste vinkel αTakets lengde
Høyde:m
Lengde:m
Takets øverste vinkel α:°
Takets lengde:m
Takets helling β:°