Velkommen til vår spesialdesignede nettbaserte kalkulator for å regne ut omkretsen av en sirkel! Enten du er en student som strever med geometrioppgaver, en ingeniør eller bare nysgjerrig på matematiske beregninger, vil denne tjenesten forenkle ting for deg.

Slik bruker du kalkulatoren vår

Alt du trenger å gjøre er å oppgi sirkelens diameter, og med ett klikk vil kalkulatoren vår raskt gi deg en nøyaktig beregning av omkretsen, arealet og radiusen.

Velg enhet:

ArealRadiusOmkrets
Diameter:m
Omkrets:m
Areal:m2
Radius:m

Hvordan regner man ut omkretsen av en sirkel?

Å regne ut omkretsen av en sirkel er ikke komplisert i det hele tatt hvis du vet hvordan du skal gjøre det. Ved å måle rett over sirkelen fra kant til kant, får du diameteren. Multipliser deretter diameteren med pi (ca. 3,14).

Hvordan regner man ut arealet av en sirkel?

Å regne ut arealet av en sirkel er ikke vanskelig. Her er hvordan du gjør det:

  1. Mål avstanden fra midten av sirkelen til kanten for å finne sirkelens radius.
  2. Multipliser sirkelens radius med seg selv (radius x radius).
  3. Multipliser resultatet med tallet pi (ca. 3,14).

Nå har du arealet av sirkelen!

Kan man regne ut diameteren ut fra omkretsen?

Hvis du kjenner omkretsen av sirkelen, kan du regne ut diameteren ved å reversere formelen over. Du deler altså omkretsen med pi (ca. 3,14).

Hvordan regner man ut diameteren?

For å regne ut en sirkels diameter, måler du den fra kant til kant.

Hvordan regner man ut radiusen til en sirkel?

For å regne ut en sirkels radius måler du først den fra kant til kant for å finne diameteren til sirkelen. Deretter deler du diameteren på to. Nå har du radiusen!