Et av de beste måtene å forbedre isoleringen i din bolig, både mot lyd og klima, er å bytte ut de gamle vinduene. 3-lags vinduer er på vei mot å bli den nye standarden, men det krever også at de monteres riktig. Feil montering kan svekke isoleringsevnen til vinduet og, i verste fall, skade ytterveggen. Fortvil ikke, her har du noen viktige retningslinjer å gå etter når du skal sette inn et vindu selv.

Sett vinduet på rett sted i veggen

For å unngå kuldebro, altså punkter hvor kulden utenifra følger treverket innover, så anbefales det å sette vinduet sånn at vindubrettsporet er flukt med vindsperresjiktet. Da får man også lettere teipet vinduet rundt med vindsperretape riktig, samtidig som kanten på vindusbrettet følger sporet på vinduet.

sette inn vindu

Det anbefales at åpningen rundt hele vinduet er 10-15 mm. Da har man god nok åpning til å kunne legge inn isolasjon og fugemasse.

Sørg for at vinduet er i vater

Før du setter inn vinduet, så legg inn klosser/kiler i bunn som da er helt i vater. Disse bør legges helt ytterst på vinduskarmen, samt en kloss i midten. Hvis det er et fastkarmsvindu, så skal klossene ca 150mm inn fra hver side av vinduet og én kloss på midten, hvis vinduet er bredere enn 140cm.

Her finnes det også gode alternativer fra festemiddelsleverandørene som man skrur inn og justerer i etterkant med en spesiell fastnøkkel. Fordelene med disse er at de tar vesentlig mindre plass enn klosser og gjør da at det blir mindre fare for kuldebro og mer plass til isolering mellom karm og åpningen i veggen. Sørg også for at vinduet er i lodd, sånn at det ikke tipper innover eller utover. Her finner du forskjellige vater som passer behovene dine.

Sørg for at vinduet er i vater

2-trinns tetting

Når vinduet er i vater og i lodd alle veier, så kan du begynne å feste det. Her finner du gode alternativer på ulike skrutrekkere.
Legg inn noen midlertidige kiler eller klosser rett ved der du skal skru inn for å sørge for at vinduet holder seg på plass. Et godt alternativ her er justeringsskruer som gjør det lettere å finjustere vinduet etterpå.

Når alle skruene er på plass, så kan du ta kilene/klossene ut og begynne å isolere rundt vinduet. De fleste vindusleverandører anbefaler ikke å skumme rundt. Hos noen skal ikke dette gjøres i det hele tatt, så sjekk med monteringsanvisningen som følger med for å kunne beholde garantien til vinduet du har kjøpt. Her finner du gode fuge-alternativer.

Isteden, så kan du legge inn en dyttestrimmel som man får kjøpt på rull. Men først, legg inn en bunnfyllingslist fra utsiden, ca. 5mm inn mellomrommet fra karm til veggkonstruksjon. Fug deretter med egnet tettefuge. Avslutningsvis, så teipes det med vindtettingstape rundt hele rammen av vinduet og mot vindtettingen på selve veggen.

Siste finishen

Det siste som står igjen nå er den sistefinishen, altså utforinger og lister på innsiden, samt omramming av vinduet påutsiden. Her finner man profilene som passer best til ønsket stil i hjemmet,eller selvfølgelig likt som de andre vinduene hvis man kun bytter ut ett avvinduene man har.

Da er det bare å sette i gang og oppgradere hjemmet sitt. Husk, alltid les monteringsanvisningene til den enkelte vindusleverandøren.