Mistenker du at du har høye nivåer av radon i boligen eller på arbeidsplassen? Finn svaret ved å kjøpe en radonmåler og utfør en radonmåling i bygningen!

I denne veiledningen hjelper vi deg med hvordan du utfører en radonmåling på en enkel måte og hva du bør tenke på for å få et så pålitelig måleresultat som mulig. Og for å virkelig forstå hvorfor det er så viktig å sikre at radonnivåene er tilstrekkelig lave i hjemmet, på landstedet eller på arbeidsplassen, er det selvsagt viktig å først vite hva radon faktisk er. Les videre for å finne ut mer!

Hva er radon?

Radon er en type edelgass som også er radioaktiv. Den avgir altså stråling som er ioniserende. Om mennesker utsettes for dette kontinuerlig i for eksempel hjemmet eller på arbeidsplassen, kan det føre til celleskader og i verste fall kreft.

Typen av radon som du kan trenge å bekymre deg for finnes dessuten i to ulike former – markradon og blåleire. Som navnet antyder, forekommer markradon naturlig i jorden og berggrunnen, siden radon opprinnelig kommer fra uran og radium som har blitt brutt ned. Denne typen radon kan påvirke hus med kjeller eller andre husdeler som er direkte sammenkoblet med marken.

Den andre formen for radon finnes i blåleire, som er et gammelt byggemateriale som inneholder alunskifer. Dette inneholder i sin tur en altfor stor mengde radium, og dermed radon, for å være trygt å bruke i et innemiljø. Blåleire var dog et svært populært byggemateriale mellom 1930-tallet og 1970-tallet. Mange hus som ble bygget i disse årene kan derfor bestå av blåleire og dermed trenge å gjennomgå en radonmåling.

Lukter radon?

Mange er ikke klar over at de har et problem med radon i hjemmet eller på arbeidsplassen. Grunnen er at gassen verken synes, smaker eller lukter. Derfor er det umulig å vite om en bygning har for høy radonkonsentrasjon uten å utføre en radonmåling i inneluften. Sørg derfor for å kjøpe en kvalitativ radonmåler for rask og enkel måling av radonnivået.

Hvorfor er radon i luften farlig?

Som tidligere nevnt er radon både et grunnstoff og en edelgass. Det betyr at det forvandles til gassform i romtemperatur og reagerer ikke så lett med andre stoffer. Det som derimot gjør radon farlig, er at det er radioaktivt og brytes ned av seg selv og dermed avgir ioniserende stråling med farlige alfapartikler. Reaksjonen fra ioniseringen har kraften til å forandre og/eller skade en DNA-molekyl samt drepe celler, noe som gjør radon usunt for oss mennesker.

Å oppholde seg for lenge i høye radonnivåer kan øke risikoen for kreft – og da spesielt lungekreft, noe som gjør røykere enda mer utsatt. Selv om radon kommer i gassform, kan den ikke luftes ut av hjemmet, selv om god ventilasjon kan ha en positiv effekt på noen radonproblemer. Om grunnen inneholder radon eller om huset er bygget av blåleire, vil gassen nemlig kontinuerlig fylles på og fortsette å utsette personene som befinner seg i bygningen for skade.

I Norge arbeider man aktivt for å belyse radonproblemet. Myndigheter som Folkehelseinstituttet og Statens strålevern samarbeider for å utdanne og gi råd om hvordan man best håndterer dette problemet.

Airthings Wave

Hvor mange radondoser trenger jeg for å måle i en villa?

Rom man ofte oppholder seg i anbefales i dag å ha en radonkonsentrasjon under 200 Bq/m3 for å unngå radonproblemer. Skulle verdien ligge over dette, bør man umiddelbart ta tak i problemet ved å installere bedre ventilasjon, tette mot innkommende markradon eller bytte ut byggematerialet hvis det består av blåleire.

For å finne ut radonnivået i hjemmet ditt eller på din arbeidsplass må du først og fremst investere i radonmålere og radondoser av høy kvalitet. Disse plasseres rundt om i bygningen over en viss tid for å vise hvilke radonverdier som gjelder i de rommene du oppholder deg mest i, som soverom, stue eller arbeidsrom. Nedenfor følger noen viktige tips om hvordan du skal plassere målerne dine:

  • Plasser dosene hengende fra et tak eller liggende på en benk eller hylle. Det skal være minst 25 cm mellom dosen og taket, gulvet eller veggen.
  • Minst to doser skal brukes ved en radonmåling og minst én skal plasseres ut per etasje med boareal. I rom hvor personer oppholder seg aller mest, kan det være en god idé å legge ut to doser på forskjellige steder for å få en enda mer nøyaktig måling.
  • Ventilasjonen må fungere for at målingen skal fungere. Dosene skal være plassert minst 0,5 m fra avtrekksluft og 1,5 m tilluftsventil, vinduer, ytterdør, varmeelementer og andre varmekilder.
  • Ikke plasser dosene i et våtrom.

Hvor lenge skal målingen pågå?

En annen viktig faktor for å få et pålitelig måleresultat er tiden for hvor lenge radonmålingen skal pågå. For en god oppfatning av års gjennomsnittsverdi bør du utføre det som kalles en langtidsmåling, som bør pågå i minst to måneder. Men trenger du et raskt resultat, kan du i stedet gjøre en korttidsmåling i minst 10 dager. Dette gir imidlertid bare en omtrentlig verdi. Jo lengre tid, desto mer nøyaktig radonmåling.