Når du skal investere i en krysslaser, linjelaser, sirkellaser eller rotasjonslaser må du før eller siden bestemme deg for om linjene skal være grønne eller røde. Det sies ofte at den grønne laseren er mer synlig og har lengre rekkevidde, men for å gjøre et riktig valg må du ta hensyn til flere faktorer. I denne artikkelen går vi gjennom de fire viktigste forskjellene.

I alle år har laserverktøy blitt levert med den karakteristiske røde fargen på linjene, men de siste årene har det skjedd et skifte. Stadig flere produsenter har lansert laserinstrumenter med grønn laser. Grunnen til dette er både enkel og genial. Det menneskelige øyet oppfatter nemlig den grønne fargen bedre enn den røde. Faktisk opptil fire ganger bedre. Det gjør at linjene fra den grønne laseren kan oppfattes mye tydeligere enn den røde, også i sterkt lys. 

At grønn laser på mange måter er å foretrekke, har man visst lenge. Men tidligere har teknologien vært en hindring. Historisk sett har man nemlig utført en konverteringsprosess og dermed gjort om den røde lysstrålen til en grønn for å skape en grønn laser. Prosessen krevde utrolig mye strøm og gjorde verktøyet mye større. Framfor alt gjorde det selve laserlinjen mer utydelig. Så i stedet for å være en fordel, ble den mye mer upraktisk i bruk. 

I dag har man lykkes med å lage egne grønne laserdioder. Dette gjør prosessen mye mer effektiv – både når det gjelder strømforbruk og størrelsen på produktene. Linjene blir også både klarere og tydeligere. Akkurat som med den røde laseren kan man bruke en ekstra mottaker, noe som ofte er fordelaktig når avstanden er stor.  

Les også: Hvordan velge riktig krysslaser, kombilaser eller sirkulær laser

Synlighet

Problemet med utydelige røde linjer er velkjent blant dem som ofte bruker disse utendørs eller ved montering av vinduer. I slike situasjoner må man ofte bruke ekstra utstyr som røde briller eller prøve å lage skygge der linjen treffer. Her har den grønne laseren en klar fordel, siden studier viser at den er opptil fire ganger mer synlig, også i sterkt lys. Ikke dermed sagt at en rød laser ikke kan brukes til å bygge terrasse – den synes bare ikke like godt.

Vinner: grønn laser

Den grønne laseren har en klar fordel fordi den ifølge studier er synlig opptil fire ganger bedre, selv i sterkt lys.

Rekkevidde

Siden mange produsenter lanserer de mest populære modellene sine med både rød og grønn laserstråle, er det lett å sammenligne dem med hverandre. Da blir det raskt tydelig at den grønne laseren som regel har et arbeidsområde som er noen meter lengre enn den røde. Som oftest er det ikke mange meter som skiller, men det kan være akkurat de meterne du behøver. En god grunnregel er å alltid kjøpe en laser som har litt lengre rekkevidde enn du trenger.

Vinner: grønn laser

Batteritid

Mye taler for den grønne laseren, men når det gjelder batteritid er det den røde laseren som vinner kampen. Grønn laser krever mer energi, noe som forkorter batteritiden betydelig.  Siden laserinstrumenter som regel har ganske god batteritid, behøver det ikke være et problem. Hvis god batteritid derimot står høyt på listen din, kan du undersøke hva du vinner på å velge samme verktøy med rød laser i stedet for grønn.

Vinner: rød laser

Leica Lino L2-1 med rød eller grønn laser? Modellen med grønn laser har 36 prosent kortere batteritid, men når 10 meter lenger.

Pris

Måleverktøy med grønn laser er som regel dyrere enn tilsvarende verktøy med rød laser. Grunnen er at grønn laser er vanskeligere (og dermed dyrere) å produsere. Hvor stor prisforskjellen er, varierer fra produkt til produkt. Men når samme verktøy finnes med både grønn og rød laser, er det ikke uvanlig at alternativet med grønn laser er 20–25 prosent dyrere.

Vinner: rød laser

Konklusjon

Som beskrevet over, har grønn og rød laser hver sine fordeler og ulemper. Så dessverre kan vi ikke gi deg et enkelt svar på hva du skal velge. Alt handler om hvordan du skal bruke måleverktøyet ditt og hvilket budsjett du har. Hvis du gjør profesjonelt arbeid utendørs, kan grønn laser være det beste valget, men hvis du skal henge opp bilder og gjøre andre jobber hjemme, kan et verktøy med rød laser fungere akkurat like godt.

Noen annet du bør ta hensyn til når du velger verktøy, er hva du personlig foretrekker å jobbe med. Hvor lett vi synes det er å oppfatte forskjellige farger, er til en viss grad individuelt. Så selv om den grønne laseren har et teknologisk overtak, er du mulig at du vil foretrekke den røde. Noen foretrekker for eksempel rød laser utendørs fordi den skiller seg mer ut fra den overveiende grønne fargepaletten i naturen.