Fuktskader er et mareritt for villaeieren og kan resultere i omfattende renovering. Vi gir deg råd om hvordan du selv kan forebygge og fikse problemer som oppstår på grunn av fuktighet hjemme, og hvordan du unngår store renoveringskostnader.

Jo tidligere du tar tak i problemet, jo billigere kommer du unna når det gjelder renoveringskostnader. Hvis du venter for lenge, kan det innebære store summer til renovering som enkelt kunne vært unngått i en tidlig fase. Vær derfor oppmerksom på forandringer i tak og på vegger samt luften du puster inn, og prøv alltid å holde luftfuktigheten hjemme i sjakk ved hjelp av vifter og ventilasjonssystem.

Ettersom muggsopp trives godt i fuktige forhold, kan fuktighet i boligen din også medføre en direkte helserisiko – først og fremst for personer som lider av astma eller allergi.


Hvordan oppstår fuktskader?

Når man oppdager en fuktskade, rettes ofte de første mistankene mot vannrørene som er montert i vegger, på loftet eller i kjelleren. Gamle pakninger er en vanlig årsak til at rørene lekker. Hvis du har skjulte rør, må du rive ned den eksisterende veggen for å komme inn til lekkasjen.

Renovering pga. fuktskader på badet bør i stor grad dekkes av forsikringen, så lenge arbeidet er utført av kompetente rørleggere. Hvis det ikke er tilfellet, risikerer du å ikke kunne få erstatning av forsikringsselskapet, og det kan svi godt i lommeboken. Vær derfor nøye med å finne ut hvilke krav forsikringsselskapet ditt stiller før du bygger eller renoverer baderommet.

Et dårlig vedlikeholdt eller ikke-fungerende ventilasjonssystem er en annen vanlig årsak til fuktskader. Jo mindre luften byttes ut, jo mer fuktighet blir igjen innendørs, noe som kan forårsake skader i vegger, tak og gulv.

Kondens fra varmt vann på badet, koking av vann eller lekkasje fra oppvask-/vaskemaskin er andre kilder som kan føre til en høyere risiko for fuktskader. En fanger opp eventuelle lekkasjer under oppvaskmaskinen og beskytter dermed gulvet mot fukten.

Hvordan oppdager man fuktskader?

Hvis du tror du merker noen fargeendringer eller mørkere områder på tak og vegger, dreier det seg antakelig om en begynnende fuktskade. Andre tegn er at fliser og klinkerfliser begynner å glippe rundt fugene, eller at fugemassen er porøs og løsner lett. Fuktskader oppstår ofte i hjørner og rundt sluket på badet eller i vaskerommet, og der pleier de å være godt synlige.

Hvis du opplever at luften er dårlig, og kanskje rett og slett lukter «innestengt», kan det ha gått såpass langt at fuktskaden har resultert i mugg. Husk at fuktskaden kan være skjult, og selv om du tror du har gått gjennom hele huset er det en risiko for at du ikke har funnet den.

Et tegn på at et eller flere rør lekker er at du ofte må fylle på vann i varmtvannssystemet ditt. Det forsvinner jo et sted, spørsmålet er bare hvor.

Med en fuktmåler får du oversikt over luftfuktigheten og kan forebygge fuktskader før det er for sent.


Hva gjør fuktskader?

Fuktskader får først og fremst treverk i vegger og gulv til å råtne, fliser, klinkerfliser og fugemasse til å løsne og rør til å rustne. Dessuten lokker det til seg muggsopp som stortrives i fuktige, organiske materialer. For personer med allergi, astma eller annet pustebesvær er det direkte farlig å oppholde seg i hus med mugg.

Hvis fukten har bitt seg fast i bærende konstruksjoner i husets fundament om medført soppangrep, kan det til slutt få store konsekvenser som innebærer omfattende sanering og renovering. Med tidlig innsats og et ventilasjonssystem som fungerer godt trenger det ikke å gå så langt, og du slipper unna med en mindre utbedring.

Les også: Elektrisk eller vannbåren gulvvarme?


Hva gjør man med fuktskader?

Et hus som er slurvete bygget fra starten og mangler fungerende drenering eller fuktbeskyttelse har større risiko for å bli rammet av fuktskader. Det som allerede er fuktskadet kan ikke reddes, men må rett og slett byttes ut. Det er sannsynlig at du må bytte ut mer enn bare de delene som er synlig skadet for å sikre at du ikke etterlater noe skjult fuktighet og soppsporer.

For å forhindre at det oppstår nye skader, må du først og fremst reparere kilden til fukten. Et rør som lekker er noe konkret, og det kan holde bare å bytte en pakning. Dårlig ventilasjon kan fikses gjennom å rengjøre systemet, og i noen tilfeller skifte det helt ut.

Vi anbefaler at du bruker en nal for å få bort kondens og vanndråper fra fliser og gulv på badet etter at du har dusjet eller badet. På den måten reduserer du risikoen for fuktskader.

Det er viktig at våtromsarbeidet uføres i henhold til gjeldende regler og retningslinjer. Du må bruke og være nøye med og under flisene. Rundt slukene og der rørene kommer inn må du tette ekstra godt for å unngå at fuktigheten trenger seg inn hvor du ikke vil ha den.