Dårlig luft hjemme kan forårsake trøtthet, hodepine og andre helseproblemer. Feil inneklima kan også føre til materielle skader og behov for dyr renovering. I denne guiden forteller vi hvordan du kan evaluere inneklimaet ditt, og hvordan du kan forbedre det. 

Ren, frisk luft er en forutsetning for at vi skal ha det bra. Mange tenker at inneklimaet er som det er, og at det ikke er mulig å påvirke det i noen stor grad. Men alle kan tjene på å kontrollere inneklimaet sitt. Spesielt nå som mange jobber hjemmefra og puster inn den samme luften fra morgen til kveld. 

Luften vi puster inn påvirker helsen vår 

Det finnes mange problemer som kan kobles til et dårlig inneklima. For høy luftfuktighet kan føre til mugg og fuktskader. For lav luftfuktighet kan føre til tørre øyne og tørr hud. Dersom du har det for varmt inne, kan det føre til at du føler deg uvel, trøtt og tung i hodet. Hvis det er for kaldt, kan det derimot føre til hjerte- og karsykdommer, lungeproblemer og påvirke blodtrykket. 

Et annet uromoment er forurensninger og partikler. Når du puster inne støvpartikler og bakterier, kan helsen din påvirkes negativt – spesielt om du lider av astma og allergi. Det vil nok overraske mange at luften innendørs ofte er mer forurenset enn luften utendørs. 

Dårlig ventilasjon kan ikke bare føre til at mange av problemene blir verre – det kan også skape nye problemer, som trøtthet og hodepine. 

Verktøy for å måle kvaliteten på luften din innendørs 

Det finnes en rekke produkter på markedet som kan benyttes på ulike måter for å påvirke inneklimaet, for eksempel luftfuktere, luftavfuktere og vifter. For å finne ut hvilke tiltak du bør iverksette, må du måle og evaluere nåværende luftfuktighet. 

Termometer 

Termometeret er det mest grunnleggende måleinstrumentet når du skal vurdere inneklimaet ditt. Ifølge Folkehelseinstituttets retningslinjer bør innetemperaturen være mellom 20–24 grader. For å finne ut om du for eksempel har lovmessig rett til høyere temperatur, må den operative temperaturen måles. Den operative temperaturen er et gjennomsnitt av ulike målinger, og må måles med spesialutstyr. Men for å få en oversiktlig måling av lufttemperaturen trenger du kun et enkelt termometer. 

Hygrometer 

Tørr inneluft kan føre til tørre øyne og tørr, irritert hud. For høy luftfuktighet kan derimot føre til mugg og fuktskader. For å måle luftfuktigheten hjemme trenger du et hygrometer. Et hygrometer er et instrument som måler luftfuktigheten, og det finnes i ulike størrelser.  

Et mer kostbart hygrometer er som regel mer presist enn en rimeligere variant, men et enkelt hygrometer fungerer som regel helt fint til hjemmebruk. Hygrometeret er dessuten et verdifullt instrument når du skal stille inn luftavfukteren eller luftfukteren på riktig fuktighetsnivå og måle resultatet. 

Hygrometeret må ikke forveksles med fuktmåleren, som måler vanninnholdet i ulike materialer. 

Radonmåler 

Radon er en type edelgass som er radioaktiv, og som kan forårsake celleskader og i verste fall kreft. Siden radon kan sive gjennom berggrunnen som boligen er bygget på, kan enkelte norske hjem ha høye radonverdier. For å måle radonverdien hjemme må du plassere ut en eller flere radonmålere og gjøre en langtidsmåling over minst to måneder.

Karbondioksidmåler 

Har du noensinne opplevd at du klarer å tenke raskere og konsentrere deg bedre nå du åpner et vindu og slipper inn frisk luft? Da har sannsynligvis dårlig ventilasjon ført til en større mengde karbondioksid i luften. Ved å måle mengden karbondioksid får du en indikasjon på om ventilasjonen er god nok.  

Normalt sett skal karbondioksidnivået ligge på cirka 600–800 ppm i et rom med god ventilasjon. For høyt karbondioksidnivå kobles ofte til helseproblemer som konsentrasjonsproblemer, trøtthet og hodepine. Karbondioksidmålere finnes i alle prisklasser. Alt fra enkle multifunksjonsenheter som kan plasser på kjøleskapet, til avansert utstyr som gjennomfører nøyaktige målinger. 

For høy luftfuktighet kan føre til en rekke problemer, både knyttet til hjemmet og helsen. For å senke luftfuktigheten trenger du en avfukter.

Slik kan du få bedre luft innendørs 

Når frykten har blitt til virkelighet, og det er konstatert at du har et problem med dårlig luft innendørs, er det på tide å finne en løsning.  

Luftavfukter 

For høy luftfuktighet kan føre til en rekke problemer, både knyttet til hjemmet og helsen. For å senke luftfuktigheten trenger du en avfukter. I hjemmet pleier kondensavfukteren å være et godt valg. Den baserer seg på prinsippet om luften suges inn og kjøles ned, slik at vannet i luften kondenserer. Den tørre luften spres ut i rommet igjen, mens fuktigheten samles opp i en vannbeholder eller føres ned i avløpet.  

Dersom problemet er i en krypkjeller eller kjeller, kan du i enkelte tilfeller ha behov for en sorpsjonsavfukter. 

Luftfukter 

Tørr luft er et vanlig problem, spesielt i vinterhalvåret, og kan føre til en rekke problemer knyttet til helsen og trivselen vår. Noen eksempler er kløende øyne, tørr hud og luftveisproblemer. Et mye brukt begrep når det gjelder luftfuktighet er relativ fuktighet, som oppgis i prosent. Den anbefalte relative luftfuktigheten er mellom 30–50 prosent, men i vinterhalvåret kan luftfuktigheten være så lav som 15 prosent. 

En luftfukter tilfører luften fuktighet ved å forvandle vann til damp eller tåke. Man snakker som regel om to ulike typer luftfuktere: ultrasoniske luftfuktere som deler vannmolekylene, og luftfuktere som skyver luften gjennom et fuktig filter ved hjelp av en vifte. 

Aircondition 

I vinterhalvåret er det lett å glemme hvor tett det kan bli innendørs på sommeren. En komfortabel innendørstemperatur er viktig for både søvn og trivsel. Ved å investere i en bærbar aircondition kan du enkelt få et svalere inneklima. 

Uten at vi skal gå for mye inn på det tekniske, bruker en aircondition i prinsippet samme teknologi som et kjøleskap ved å lede varmen ut av rommet gjennom en luftslange. En sval og behagelig luft blir igjen i rommet, og du får et mye mer komfortabelt inneklima! 

Luftvarmepumpe 

En bærbar aircondition brukes mye i de varme sommermånedene, men ikke like mye i vinterhalvåret. Da kan det være mer praktisk med en varmepumpe, siden den både kan kjøle deg ned om sommeren og gi varme om vinteren. En luftvarmepumpe er også et mer energieffektivt alternativ, og blir derfor billigere i lengden. 

Luftrenser 

Pollen, mugg, midd, bakterier, avgasser, kjemikalier … vi får i oss en mengde partikler som kan være skadelige for oss via luften vi puster inn. En luftrenser bruker filter for å rense luften og skape et sunnere inneklima. Enkelte modeller benytter også kullfilter for å motvirke vond lukt, avgasser og andre forurensninger.  

Miniventilasjon 

En kjent og utprøvd måte å forbedre luftkvaliteten på er ved å lufte. Men å åpne vinduet på vidt gap er ikke så smart rent energimessig. En miniventilasjon løser dette problemet med en patentert varmevekslingsfunksjon. Miniventilasjonen er enkel å montere og krever kun ett eller to hull i veggen, avhengig av modell. Her kan lese mer om hvordan du monterer miniventilasjon. 

Vifte 

Å investere i en vifte er kanskje den enkleste måten å få i gang luftsirkulasjonen, samt å kjøle ned hjemmet i sommermånedene. De vanligste typene er bordvifter, gulvvifter og tårnvifter. En annen variant er baderomsviften, som monteres i ventilasjonen og styres med en termostat eller bevegelsessensor.