For å få en fin form på plantene, trærne og buskene dine kan du klippe dem ned. Beskjæring er også en måte å for eksempel unngå sykdommer, øke blomstringen eller få frukttrær til å gi så god avling som mulig. I denne artikkelen går vi i Staypro gjennom hvorfor du bør beskjære, hvordan du bør beskjære, hva du bør beskjære og når du bør beskjære.

Hvorfor skal jeg beskjære?

Beskjæring av planter, busker og trær er bra både for det estetiske og for å få dem til å føles bra. Ved å kutte busker, trær og planter kan du forme høyden, omfanget og hvordan du vil at den skal vokse, samtidig som planten får mer lys inn, som igjen reduserer risikoen for blant annet soppsykdommer. Beskjæring bidrar også til økt blomstring og mer frukt på frukttrærne.

Hvordan bør jeg beskjære?

Når du beskjærer plantene dine, tenk på å kutte så lite som mulig. Start med å rydde og beskjære bort døde greiner. Deretter fortsetter du med grener som krysser og grener som går diagonalt.

Unngå å beskjære for hardt

Beskjærer du for hardt, blir planten stresset og reagerer ofte med vannskudd, det vil si grener som vokser rett opp. Når dette først har skjedd, kan du ikke bare beskjære alle vannskuddene og få det gjengrodd – da vokser de bare ut igjen. I stedet må du ta det litt om gangen.

Start med å beskjære en tredjedel av vannskuddene. La resten av skuddene være på plass, men kutt omtrent en tredjedel av lengden. Nå må du la tiden gå og bare vente til neste sesong.

Når tiden kommer igjen, kan du fjerne halvparten av skuddene helt. Hvis skuddene har forgrenet seg, spar dem, men ikke la dem vokse mer i høyden.

Henny, Staypro

Handy Henny liker å snekre og fikse, både hjemme og i Staypros testlab. Som en av de flittigste skribentene ved Staypros kunnskapsportal har hun satt seg inn i alt fra hagearbeid til betongboring.

Hvilke verktøy bør jeg bruke når jeg beskjærer?

Avhengig av grenene du skal beskjære, kan det være aktuelt å ha forskjellige beskjæringsverktøy. Hvis grenene er mindre og mykere, vil det være nok med en sekatør. Men hvis grenene er harde og grove, kan det være lettere å bruke en grensag.

Skal du beskjære et tre eller større planter og busker der det kan være vanskelig tilgjengelig og nå trenger du selvfølgelig en stige. Du kan også feste et teleskopskaft til taklet ditt for bedre rekkevidde. Bare sørg for at teleskopskaftet passer til utstyret ditt.

For å beskytte hendene bør du selvfølgelig også bruke et par hansker.

Når bør jeg beskjære?

Du kan beskjære plantene dine nesten når som helst – unntatt om våren fordi det er da de vokser mest. Selvfølgelig finnes det unntak og noen trær, busker og andre planter kan faktisk kuttes om våren.

Alt som blomstrer om våren kan best beskjæres etter blomstring. Har du planter, trær og busker som blomstrer senere på sommeren eller høsten, kan de faktisk beskjæres om våren.

Generelt føles planter bra når de beskjæres i JAS-perioden, dvs. i juli, august og september. Planter som er følsomme må beskjæres i denne perioden slik at de kan gro så godt som mulig. Eksempler på følsomme trær og busker er for eksempel bjørk, lønn, kirsebær, bøk og magnolia.

Rydningssaks kan være nyttig hvis grenene som skal beskjæres er grove.

Beskjæring av frukttrær

Frukttrær som epletrær og pæretrær kan faktisk plantes når som helst på året – bare unngå de aller kaldeste dagene. Å gjøre det om vinteren kan være praktisk da du kan se hvordan grenene vokser og hva som må klippes. Les mer i artikkelen "Beskjære epletrær - slik gjør du det".

Beskjær roser

Roser bør beskjæres om våren når all risiko for frost er borte. Skulle man beskjære og så kom det frost, ville snittflatene fått frostskader.

Klipp grenene ved et forgreningspunkt eller ved en bladknopp, også kalt øye. Plasser kuttet i cirka 45 graders vinkel nedover, da renner vannet lettere av og du reduserer risikoen for at det dannes soppsykdommer. Skjær heller ikke for nærme øyet slik at det blir skadet.

Hvor mye du beskjærer roser avhenger av hvilken type rose du har. For eksempel kan du beskjære bedroser ganske hardt, mens klatreroser bare bør beskjæres litt.

Beskjær syrinen

Syrinen beskjæres best umiddelbart etter blomstring, ofte i slutten av juni. De danner blomsterknopper på sensommeren, og beskjærer du i løpet av vinteren eller våren, risikerer du å ikke få noen blomster på syrinen neste sesong.

Har du gamle Syriner som har blitt skallet i bunnen, kan du forynge dem ved å beskjære og klippe de eldste greinene. Klipp deretter omtrent hver tredje gren omtrent 30 centimeter fra bakken. Beskjærer du syrinen for hardt, kan det dannes rotskudd - dog er rotskudd bra hvis du vil plante nye syriner.

Beskjær kirsebærtrær, plommetrær og andre steinfrukttrær

I løpet av det første året bør steinfrukttrær som plommetrær beskjæres svært lite. I det andre året begynner du å danne kronen. Fjern så døde greiner og greiner som vokser rett opp eller innover. De første årene bør kirsebærtrær og plommetrær beskjæres om våren, eldre beskjæres i JAS-perioden for å unngå sykdommer.

Ved vedlikehold av for eksempel kirsebærtrær eller plommetrær bør selve stammen ikke kuttes. Klipp vekk greiner for å gjøre kronen luftig og for å slippe inn lys, også for å unngå sykdommer. Bruk skarp, ren sekatur og klipp over en gren eller øye. Ikke kutt for nært øyet, men spar selve grenkragen – da gror kuttet raskere.

Beskjær bringebærbusker og andre bærbusker

Bærbusker som bringebærbusker og bjørnebærbusker bør tynnes ut hvert år for å gi best mulig høsting. Lar du dem vokse år etter år uten beskjæring, blir de for tette og risikoen for sykdom øker – det blir også vanskeligere å plukke bærene.

Høsten er en god tid for å beskjære bjørnebærbusker og bringebærbusker for eksempel. Grener som er to til fem år gamle gir vanligvis best avling. Når du klipper greinene kan du tenke at du fjerner en gammel grein annethvert år, da forynges busken jevnlig.